Perhekeskus ja kohtaamispaikka

Perhekeskus on paikka, jonne kaikki perheet ovat tervetulleita niin iloineen kuin suruineen ja murheineen. Toimivassa perhekeskuksessa perheiden palvelut ovat saatavilla helposti ja ne ovat verkostoituneet hyvin. Perheet ovat aidosti keskiössä ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen yhdessä ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Varsinais-Suomessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut järjestetään jatkossa osana Tulevaisuuden sote-keskusta yhteensovitettuna kokonaisuutena yhteistyössä perheiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. MLL Varsinais-Suomen piiri on halukas yhteistyöhön ja tarjoaa omaa osaamistaan kokonaisuuden kehittämiseen. 

Perhekeskuksen kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka on olennainen osa perhekeskusta. Kohtaamispaikka vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukee perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskuksen kohtaamispaikka on myös alusta eri toimintojen ja palvelujen jalkautumiseen. Hyviä esimerkkejä laajan palvelun, ammatillisesti ohjatusta kohtaamispaikasta on Varsinais-Suomen piirin Satelliitti ja Marakatti. Uudenmaan Koivukylä on myös kiinnostava toimintamalli ja yksi mahdollisuus myös meille.

Kohtaamispaikkatoimijoiden verkostolla varmistetaan olemassa olevien toimijoiden kiinnittyminen osaksi alueen perhekeskuksen kohtaamispaikkaa. Näitä ovat mm. MLL:n perhekahvilat, MLL:n perhetoiminta verkossa, seurakuntien perhekerhot ja muiden toimijoiden tarjoama avoin toiminta. Toiminta tavoittaa  perheet hyvin. Pelkästään MLL:n perhekahviloissa oli vuonna 2021 yli 22 000 käyntiä.

Toimintasuositus:

LSKL: Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

MLL V-S piirin toiminta

MLL:n Varsinais-Suomen piiri kohtaa perheitä vaihtuvissa tilanteissa koko hyvinvointialueella. Siksi hyvinvointialueen perhekeskukseen voidaan helposti kiinnittää laaja kattaus lapsiperhepalveluita.

Lapsiperheiden avoimet kohtaamispaikat

Kohtaamispaikkatoiminta on suunnattu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Erilaista toimintaa järjestetään laajasti, aina avoimista perhekahviloista ja muskareista vanhempien vertaisryhmiin. MLL:n Varsinais-Suomen piirin oma kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa neljässä toimipisteessä lapsiperheille monenlaista toimintaa ja tukea: 

MLL V-S piirin uusi Moodi auttaa perheitä löytämään yhä helpommin eri elämäntilanteisiinsa sopivaa toimintaa ja virikkeitä omalla paikkakunnallaan, mutta myös MLL Varsinais-Suomen piirin hybridi- ja verkkotoiminnan kautta ympäri maakuntaa. Moodi kokoaa eri palvelut ja tuen muodot yhteen paikkaan, helposti jaoteltuna.

Moodi löytyy 4.4. alkaen täältä.


Tukihenkilötoiminta

Piirin kouluttamat vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat lasten, nuorten ja lapsiperheiden tukena antamalle heille omaa aikaansa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja sillä voidaan puuttua mm. yksinäisyyteen tai muihin arjen haasteisiin. Tukihenkilöt toimivat kavereina lapsille ja nuorille, ystävinä maahanmuuttajaäideille, sekä perhekummeina lapsiperheille.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta.


Lastenhoitotoiminta

MLL välittää perheille lastenhoitoapua tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on työ- tai opiskelukiireitä tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa yhdessä.

Lue lisää lastenhoitotoiminnasta.


MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy

MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy tuottaa monimuotoisia sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Palveluja toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka toimii lapsiperheiden kotipalvelun tuottajana tiiviissä yhteistyössä useiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Palvelut on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan ja niitä on saatavilla vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.

Lue lisää Perhepalvelut Oy:stä.

Kaipaatko kehittäjäkumppania? Ole yhteydessä!

Anne Brunberg
Perhekeskusasiantuntija
045 132 6736
anne.brunberg@mll.fi