Tietoa kouluille

MLL toimii tiiviissä yhteistyössä varsinaissuomalaisten koulujen ja oppilaitosten kanssa: järjestämme tukihenkilöitä oppilaiden arkeen, kohtaamme vanhempia ja koulutamme niin ammattikasvattajia kuin oppilaitakin.

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta edistää hyvien toverisuhteiden syntymistä ja myönteisen ja yhteisvastuullisen ilmapiirin luomista koulussa. Tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa Varsinais-Suomessa! 

Tuemme kouluja tukioppilastoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Tukioppilaiden peruskoulutus voidaan toteuttaa joko leirimuotoisena (kaksi päivää) tai kahtena koulupäivänä esimerkiksi koulun tiloissa.

ZempPari-toiminta

ZempPari-toiminta on kouluille erinomainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua ja tarjota lukiolaisille mahdollisuus saada kokemusta vapaaehtoisena tukihenkilönä toimimisesta.

Vertaistuen malliin pohjautuvan toiminnan avulla yläkoululaiset oppilaat saavat lukio-opiskelijoilta apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla. 

Lukumummi- ja -vaaritoiminta

Lukumummi- ja -vaaritoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia ja innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla.

Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden 2.-6. -luokkalaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen tai jotka muuten hyötyisivät turvallisen aikuisen läsnäolosta. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana kahden kesken.

Media- ja päihdekasvatus

Järjestämme media- ja päihdekasvatusta niin päiväkotien vanhempainilloissa, ala- ja yläkouluissa kuin myös toisen asteen oppilaitoksissa. Eri teemoihin pureutuvia tilaisuuksia on mahdollista tilata laajasti eri kohderyhmille suunnattuina.


Päivätyökeräys

Päivätyökeräyksellä kerätään varoja MLL:n lasten ja nuorten yksinäisyyttä ehkäisevän työn tueksi. MLL edistää koulurauhaa esimerkiksi kouluttamalla tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia sekä rakentamalla toimintamalleja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallituksen arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2021/1673, 9.12.2021
Keräyksen toimeenpanoaika: 9.12.2021–
Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 

Rahankeräysluvan saaja: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallituksen arpajaishallinto
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2021/1673, 9.12.2021
Keräyksen toimeenpanoaika: 9.12.2021–
Keräyksen toimeenpanoalue: Varsinais-Suomi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: 

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen:

  • Muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia puhuvien lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toteutettavaan toimintaan, kuten esimerkiksi Ystäväksi maahanmuuttajaäidille-toimintaan 
  • Vertaistukitoimintaan sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa digitaalisissa ryhmissä
  •  Perhekeskusten ja muiden vastaavien kaikille avointen ja maksuttomien kohtaamispaikkojen ylläpitämiseen sekä yhteisöllisten tapahtumien ja toimintamuotojen (mm. askartelu, laulu, ruokailu ja keskustelu yhdessä) järjestämiseen kyseisissä tiloissa 
  • Lasten ja nuorten vapaaehtoisten tukihenkilöiden ja perhekummien kouluttamiseen sekä tukihenkilötoiminnan toteuttamiseen 
  • Paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan ammatilliseen ohjaukseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen
  • Tukioppilaiden koulutukseen ja tukioppilaille suunnattujen leirien järjestämiseen, päihteiden vastaiseen työhön nuorten parissa, koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä nuorten turvalliseen netin käyttöön liittyviin koulutuksiin