Vapaaehtoiseksi

Lähde mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan! Tarjoamme monenlaisia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki lasten ja perheiden hyvinvoinnista kiinnostuneet. MLL:ssä vapaaehtoistyötä tehdään onnellisen lapsuuden, turvallisen nuoruuden ja lapsiperheiden hyvinvoinnin puolesta.

Mukaan MLL:n vapaaehtoistoimintaan pääset maksuttomien koulutusten kautta. Koulutuksiin on myös mahdollista osallistua tutustumismielessä, osallistuminen ei vielä velvoita sinua mihinkään.

Vapaaehtoistyön mahdollisuudet

Vapaaehtoisena tukihenkilönä voit toimia kaverina 6–17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle, joka kokee esimerkiksi yksinäisyyttä tai arjen haasteita elämässään.

Mukaan kaivataa kaikenikäisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja kivan yhteisen tekemisen merkeissä. Toiminnassa voi hyödyntää omia mielenkiinnon kohteita ja osaamista tekemistä suunnitellessa.

Vapaaehtoisena perhekummina toimit arjen rinnallakulkijana lapsiperheelle, jonka tukiverkosto kaipaa vahvistusta. Perhekummeja kaipaavat perheet ovat tavallisia lapsiperheitä, joissa vanhemmat kokevat itsensä esimerkiksi yksinäisiksi tai uupuneiksi.

Perhekummi ei ole lasten- tai kodinhoitaja, eikä lastensuojelun ammattilainen vaan arjen kuuntelija. Keskustelemisen ja kuuntelemisen lisäksi kummi voi esimerkiksi käydä vanhemman kanssa yhdessä vaunulenkeillä tai asioilla, tai ihan vain viettää yhdessä aikaa.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan etsitään suomea puhuvia, vieraista kulttuureista kiinnostuneita naisia. Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten osallisuutta, kotoutumista ja suomen kielen oppimista.

Ystävät voivat tavata arkisissa ympyröissä, kuten leikkipuistoissa, kävelylenkeillä, kauppareissuilla tai ihan vaan kotosalla. Myös vapaaehtoisten lapset voivat olla mukana tapaamisissa. Vapaaehtoiselta ei vaadita mitään erityisosaamista, avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen riittävät.

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa alueensa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Perhekahviloiden, tapahtumien, liikuntavuorojen ja kerhojen suunnitteluun ja toteuttamiseen etsitään aina uusia vapaaehtoisia! Lisäksi yhdistysten hallituksissa on tarjolla erilaisia luottamustehtäviä.

Paikallisyhdistystoimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat edistää lapsien ja perheiden hyvinvointia. Aktiivit ovat usein itsekin lapsiperhearkea eläviä vanhempia, mutta toiminta sopii hyvin myös esimerkiksi opiskelijoille ja eläkeläisille.

MLL:n ylläpitämät perhekahvilat ovat pienten lasten vanhempien kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista tutustua samassa elämäntilanteessa oleviin ja jakaa arjen kokemuksia.

Perhekahvilan ohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa tilojen avaaminen ja sulkeminen, kahvitarjoilun järjestäminen ja kahvikassasta huolehtiminen. Ohjaaja huolehtii myös kävijoiden vastaanottamisesta ja etenkin uusien tulijoiden tervetulleiksi toivottamisesta. Ohjaaja voi myös oman kiinnostuksen mukaan ohjata esimerkiksi laulu-, loru- ja leikkihetkiä tai toimia keskustelun virittäjänä.

MLL-mummit ja -vaarit ovat isovanhempi-ikäisiä, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa hieman omaa aikaansa muille. He voivat toimia esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa tai MLL:n perhekahviloissa. Mummit ja vaarit voivat esimerkiksi lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssan ruokaa tai järjestää luontoretkiä.

Toiminnalla tuetaan hyvää lapsuutta lisäämällä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, siirretään kulttuuriperintöä ja lisätään alueellista yhteisöllisyyttä sekä yhteisvastuuta lapsista.

Naapuri-toiminta on ihmisten interaktiivista kohtaamista, ja vapaaehtoisena voi toimia hyvin monella eri tapaa. Voit esimerkiksi auttaa uusia naapureitasi tutustumaan ruokakaupan valikoimaan tai kirjaston palveluihin, ryhtyä harrastuskaveriksi tai kutsua heidät iltateelle.

Voit osallistua retkien, tapahtumien ja muun yhteisen toiminnan järjestämiseen tai toimia pop up-vapaaehtoisena ja tulla apukäsiksi tarvittaessa silloin, kun sinulle sopii. Mukaan toimintaan voi lähteä ihan itsekseen, koko perheen voimin tai kaveri- ja työporukalla.