MLL:n hoitajana työskentely

MLL:n lastenhoitotyö on palkallista työtä, jota voi tehdä 16–75-vuotias, lapsirakas ja vastuuntuntoinen. Hoitajaksi haluava käy MLL:n lastenhoitokurssin, hänet haastatellaan ja hänen rikostaustaotteensa tarkistetaan.

MLL hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Perhe toimii perheessä työskentelevän MLL:n välittämän hoitajan työnantajana ja vastaa täten kaikista työnantajavelvoitteista. 

Ilman kurssia lastenhoitajaksi voidaan valita perehdytyskoulutuksen kautta  henkilö, jolla on kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto tai alan loppuvaiheen opiskelija.

Tulevat koulutukset

MLL:n lastenhoitokurssi tarjoaa kattavan perehdytyksen ja hyvän startin toimintaan mukaan lähtemiselle! Toiminta sopii vastuullisille ja lasten kanssa toimimisesta kiinnostuneille 16–75-vuotiaille. 

Hoitajia kaivataan kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin. Tulevien kurssien aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löydät alta. Kurssin jälkeen kaikki hoitajaksi haluavat haastatellaan ja heiltä tarkistetaan rikostaustaote. 

Lastenhoidon etäkurssi

Huhtikuussa alkaa etäopetuksena toteutettava lastenhoitokurssi. Kurssi pitää sisällään opetuskertojen lisäksi itsenäisiä tehtäviä ja harjoittelun perheessä. Koulutusillat järjestetään 9.4-16.5. Zoomin välityksellä klo 17.00–19.30.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on mahdollisuus pitää koulutuksen aikana kamera päällä. Ilmoittautuminen on avoinna 22.3.–31.3. Kurssi on maksuton.


Hoitajaperehdytys

Hoitajaperehdytys on tarkoitettu henkilöille, kenellä on kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto tai ovat suorittaneet alan opinnoista vähintään puolet.

Hoitajaperehdytys järjestetään verkkokoulutuksena Moodlessa. Perehdytyksen voi suorittaa omassa aikataulussa kuukauden sisällä sen aloittamisesta. Perehdytykseen sisältyy oppimateriaalin lisäksi itsenäisiä tehtäviä, jotka lastenhoitotoiminnan koordinaattori tarkistaa.

Hoitajaperehdytyksen jälkeen kaikki valitaan MLL:n hoitajaksi haastattelun perusteella ja kaikilta tarkistetaan rikostaustaote.

Perehdytykseen ilmoittautuminen

Lähetä sähköpostilla hakemus lastenhoitotoiminnan koordinaattoreille, yhteystiedot ovat alla.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  1. Nimi, ikä, yhteystiedot ja kotipaikkakunta
  2. Ammatti/koulutus (koska valmistunut) tai tieto opintojen vaiheesta. Liitteeksi tulee laittaa tutkintotodistus tai opintosuoritusote.
  3. Aikaisempi kokemus lastenhoidosta (minkä ikäisiä lapsia olet hoitanut ja milloin)
  4. Mahdollinen suosittelija ja hänen yhteystietonsa (esim. opettaja, työnantaja, harjoittelun ohjaaja jne.)

Perehdytykseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valitut saavat sähköpostilla ohjeet oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Lisätiedot