Perhepalveluiden tilaukset
arkisin klo 8-11
p. 0400 839 749
palveluvalittaja.varsinais-suomi@mll.fi

Lisätiedot

Essi Waher, päällikkö
p. 044 791 0803
essi.waher(at)mll.fi


Ammatillinen tukihenkilötyö

Essi Waher (Turku ja muut kunnat)
p. 044 791 0803
essi.waher(at)mll.fi

Sirpa Stenström (Salo)
p.044 535 5161 
sirpa.stenstrom(at)mll.fi

 

Piirimme palveluja toteuttaa moniammatillinen tiimi.

 

”Paras reissu oli se Linnanmäki-juttu. Meil on aina ollu hauskaa. Ja mikään ei oo ollu surkeeta. Ja meil tulee aina olee varmasti hauskaa SIIS OOT NIIN LUOTETTAVA.”

– Tukinuori 11 v.

 

”Olen sinulle ikuisesti kiitollinen monista käymistämme keskusteluista, joiden seurauksena olet saanut minut havahtumaan uusiin ajatuksiin ja käyttäytymismalleihin.”

– Perhetyön asiakas, Raisio

 

Ammatilliset perhepalvelut

Palvelujamme toteuttavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset. Palveluja toteutetaan Varsinais-Suomen alueella kaikkina viikonpäivinä aina yhteistyössä perheen muun oman palveluverkoston kanssa.

Ympärivuorokautinen lasten kotihoito

Palvelua voidaan tarvita silloin, kun vanhemmat eivät väliaikaisesti voi hoitaa lasta ja omaisia tai läheisiä ei ole saatavilla. Tilanne voi ilmetä kiireellisestikin. Palveluun sisältyvät lastenhoidon lisäksi tavanomaiseen arkielämään liittyvät kodinhoidolliset toimet. Lasten kotihoitoa voi tarvita myös sijaisperhe.


Lapsiperheiden kotipalvelu

Palvelun tavoitteena on tukea vanhempien jaksamista sekä perheen arjen sujumista. Palvelu on usein lyhytaikaista, ja se pitää sisällään lastenhoitoapua sekä kodinhoidollisia jokapäiväisiä tehtäviä. Palvelu vahvistaa perheiden hyvinvointia sekä ehkäisee perheen tilanteen vaikeutumista.


Omaishoidon tuen palvelu

Palvelu on tarkoitettu omaishoitoa tukevaan palveluun oikeutetulle alle 18-vuotiaalle asiakkaalle. Palvelu sisältää lapsen tai nuoren päivittäiseen hoitoon, avustamiseen ja huolenpitoon liittyviä toimia, ja sen tarkoitus on myös tukea omaishoitajan jaksamista.


Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Perustason ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lapselle tai nuorelle toiminnallista tekemistä ja uusia kokemuksia sekä antaa mahdollisuuden keskustella turvallisen aikuisen kanssa elämään ja kasvamiseen liittyvistä asioista. Palvelu tukee lapsen tai nuoren itsetuntoa ja myönteistä kehitystä. Vaativa erityistason ammatillinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lisäksi erityistä tukea lapsen tai nuoren erityistarpeiden mukaan.


Kotiin vietävä perhekuntoutus

Palvelu on yksilöllisesti perheelle suunniteltua kokonaisvaltaista elämänhallinnan, vanhemmuuden ja lapsen kehityksen tukea perheen omassa arjessa. Palvelu sopii lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakasperheille ja tuen tarve voi liittyä vanhemmuuden taitoihin, arjen hallintaan, kiintymyssuhteiden vahvistamiseen tai roolien löytymiseen perheessä. Kuntoutusprosessi toteutetaan moniammatillisen tiimin ja perheen yhteistyönä.


Tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot

  • Sosiaalihuoltolainmukaiset oikeuden määräämät tai lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen perustuvat tapaamiset sekä
  • lastensuojelulain mukaiset huostaan otetuille lapsille järjestettävät tapaamiset

Tuetussa tapaamisessa tapaamista seurataan ja ollaan saatavilla tapaamisen ajan. Tuettua tapaamista voidaan tarvita esimerkiksi, jos vanhemman kyvyssä huolehtia lapsesta on vielä puutteita, mutta tarkoitus on tukea vanhempaa ottamaan enemmän vastuuta tapaamiseen liittyvissä asioissa. Valvottua tapaamista seurantaan kiinteästi ollen koko ajan näkö- ja kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvottua tapaamista tarvitaan, kun vanhemman kyvyssä kohdata lasta on lasta vahingoittavia puutteita. Valvottu vaihto mahdollistaa lapsen ja vanhemman tapaamisen tai siirtymisen toiselta vanhemmalta toiselle turvallisesti tuettuna tai valvottuna lapselle soveltuvassa ympäristössä.


Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö

Perhetyö on tukitoimi, jonka tarkoituksena on tukea asiakasperheen hyvinvointia, lisätä ja vahvistaa voimavaroja sekä parantaa perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Palvelu toteutetaan perheen kotona ja perheen luonnollisessa lähiympäristössä huomioiden heidän muun palveluverkostonsa. Palveluntarve voi liittyä esimerkiksi vanhemmuuden haasteisiin, arjen rutiineihin, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Tehostettu perhetyö tukee perhettä intensiivisemmin, pitkään jatkuneiden haasteiden ratkaisemiseksi ja erityistä tukea tarpeen mukaan räätälöiden.


 

Palveluihimme sisältyy myös

 

Lasten ryhmähoito yritys- ja yhdistysasiakkaille

Palvelu sisältää lasten hoitoa ryhmässä, rajatun ennalta sovitun ajan, esimerkiksi vanhemmille suunnatun koulutuksen keston ajan. Ryhmähoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita ja työsuhteessa MLL:ään. Ryhmähoitajia on paikalla lapsiryhmän koon ja ikäjakauman määrittelemällä tavalla.

Lastenhoitoapu perheille

Perheille tarjotaan lastenhoitoa tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on työ- ja opiskelukiireitä, lapsi on sairastunut tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa. Hoitajat ovat MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita ja haastattelun kautta tehtävään valittuja 16–75-vuotiaita henkilöitä. Perhe toimii hoitajan työnantajana ja maksaa hoitajalle tuntipalkkaa.

Hoitajavälitys on avoinna ma-pe klo 8–11, p. 02 235 4720. Voit myös rekisteröityä ja tehdä tilauksen netissä osoitteessa lastenhoito.mll.fi.