Perhepalveluiden tilaukset
arkisin klo 8-11
p. 0400 839 749
palveluvalittaja.varsinais-suomi@mll.fi

Lisätiedot

Essi Waher, päällikkö
p. 044 791 0803
essi.waher(at)mll.fi


Perhetyöntekijämme

Sanna Nyfors
p. 044 077 0942
sanna.nyfors(at)mll.fi

Johanna Toivoniemi
p. 044 742 0708
johanna.toivoniemi(at)mll.fi

Henrika Raunio
p. 044 7300 232

 


Ammatillinen tukihenkilötyö

Essi Waher (Turku)
p. 044 791 0803
essi.waher(at)mll.fi

Sirpa Stenström (muu Varsinais-Suomi)
p.044 535 5161 
sirpa.stenstrom(at)mll.fi

Hakemus ammatillisesta tukihenkilöstä

(linkki lomakkeeseen)
 

Ammatilliset perhepalvelut

Lapsiperhetyö tarjoaa käytännöllistä ja konkreettista apua perheiden arkeen koko Varsinais-Suomen alueella, kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin ammatillinen lapsiperhetyö kattaa perheitä tukevat palvelut lapsiperheiden kotipalvelusta haastavampiin tuen muotoihin kuten esimerkiksi valvottuihin tapaamisiin.

Palvelun perheelle tilaa aina kunnan ammattilainen.

Lapsiperhetyö

Lapsiperhetyön muotoja ovat

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • ennaltaehkäisevä perhetyö sekä
  • vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito.

Perhetyöntekijä hoitaa ja huolehtii lapsesta sekä leikkii ja toimii yhdessä lapsen kanssa. Perhetyöntekijä auttaa ja ohjaa kotitöissä, lapsen kasvatuksessa sekä ohjaa perhettä tarvittaessa muiden, perheen tilannetta edistävien palveluiden pariin.

Lapsiperhetyö tarjoaa apua lapsen arkeen esimerkiksi silloin, kun lapsella on erityistarve, vanhempien voimavarat eivät riitä, perheellä ei ole riittävää tukiverkkoa tai kun vanhemmilla on tilapäinen kyvyttömyys huolehtia lapsesta. Lapsiperhetyön lähtökohtana ovat aina lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet.

Perhetyöntekijän tilaa perheelle perheen asioista ja tuesta vastaava ammattihenkilö, sosiaalityöntekijä tai neuvolan terveydenhoitaja.


Valvotut tapaamiset 

Tapaamisissa lapsi ja vanhempi viettävät aikaa yhdessä touhuten ja leikkien perhetyöntekijän läsnä ollessa. Tapaamisia voidaan toteuttaa Perhetalo Heidekenillä tai muussa tapaamiseen soveltuvassa paikassa.

Valvottu tapaaminen mahdollistaa lapsen ja hänen biologisen vanhempansa suhteen ylläpitämisen turvallisesti silloinkin kun lapsi ei asu hänen kanssaan.

Valvottuja tapaamisia toteutetaan ainoastaan sosiaalityöntekijän tilauksesta.


Ammatillinen tukihenkilötyö

Tukihenkilö on nuorta varten. Hänen kanssaan nuori voi tutustua harrastusmahdollisuuksiin ja keskustella omista asioistaan luottamuksellisesti. Yhteisen tekemisen kautta nuori saa uusia kokemuksia, joiden myötä nuoren itsetunto,  elämänmyönteisyys sekä elämänhallintataidot vahvistuvat.

Ammatillinen tukihenkilötyö on aina tavoitteellista ja yksilöllistä, nuoren tarpeiden mukaan räätälöityä. Tukea tarvitaan esimerkiksi silloin kun nuorella on haasteita kaverisuhteissa, vapaa-ajan vietossa, koulussa tai kun nuoren perheessä on vaikea tilanne.

Lapsi tai nuori voi saada ammatillisen tukihenkilön sosiaalityöntekijän tilauksesta.

Hakemus ammatillisesta tukihenkilöstä (linkki lomakkeeseen)


Kotouttava perhetyö

Kotouttava perhetyö on konkreettista tukea arjen haasteisiin eri kotoutumisvaiheessa oleville, ulkomailta tulleille perheille. Kotouttavassa perhetyössä järjestetään lastenhoitoapua, mennään yhdessä hoitamaan asioita, neuvotaan oikeiden viranomaisten luo ja selvitetään yhdessä keskeneräisiä asioita. Kotouttavan perhetyön aikana kartoitetaan yhdessä perheen kanssa heille soveltuva verkosto jatkuvaksi tueksi arkeen, tutustutaan lähialueen avoimiin toimintoihin esim. MLL:n lapsi- ja perhetoimintaan.

Kotouttavassa perhetyössä:

  • tuetaan lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa
  • vahvistetaan vanhempien voimavaroja kasvatustehtävässään
  • autetaan asioiden hoitoon ja arjen tilanteisiin liittyvissä asioissa
  • opastetaan suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin konkreettisesti
  • saatetaan perhettä MLL:n avoimen toiminnan piiriin vertaistuen ja verkostoitumisen jatkamiseksi

Kotouttavan perhetyön piiriin ohjaudutaan kunnan sosiaalitoimen, äitiys- tai lastenneuvolan kautta. Kunnan ammattilainen tekee tilauksen asiakasperheelleen. Palvelu aloitetaan aloituspalaverilla, jossa sovitaan työskentelyn kesto, kontaktien tiheys ja sisältö.

MLL apuna maahanmuuttajaperheiden kotouttamisessa

Maahanmuuttajaperheet kohtaavat uudessa kotimaassa haasteita, jotka liittyvät arkeen, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. Eri lähtökohdista tulevat perheet kaipaavat apua, ymmärrystä ja ammatillistakin tukea arjen askariin uudessa kulttuurissaan. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille tehdyssä opinnäytetyössä kehitettiin uusi palvelumuoto, kotouttava perhetyö, maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen helpottamiseksi.

Lue tiedote kotouttavasta perhetyöstä (pdf)