ZempPari

ZempPari-toiminta on uudenlainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua. Se on vertaistuen malliin pohjautuvaa toimintaa, jonka avulla yläkoululaiset saavat lukio-opiskelijoilta apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla.

Varsinais-Suomen piiri tarjoaa kouluille ZempPareiden koulutusta, sekä materiaaleja toiminnan pyörittämiseen. ZempPari-toimintaa on tällä hetkellä käynnissä Somerossa Kiiruun koululla.

Toimintamalli

ZempPari-toiminta on Someron Kiiruun koulun ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin yhteistyössä kehittämää toimintaa. ZempPari-toiminta käynnistettiin vuonna 2016 vastaamaan yläkoululaisten oppilaiden tarpeeseen saada apua läksyjen tekoon, sekä yleistä tukea koulunkäyntiin ja mielekkääseen tekemiseen vapaa-ajalla.

ZempPari-toiminta on uudenlainen tapa tukea yläkoululaisten opiskelua. Toiminta pohjautuu MLL:n Varsinais-Suomen piirin kehittämään kaveritoimintaan. ZempPari-toiminnan keskiössä on lukiolaisen ja omaan opiskeluunsa tukea tarvitsevan yläkoululaisen muodostama pari. Pari sitoutuu tapaamaan kymmenen kertaa. Yhden oppitunnin mittaisia yhteisiä tapaamisia on 1–2 kertaa viikossa, joiden aikana lukiolainen auttaa yläkoululaista läksyjen tekemisessä ja kokeisiin valmistautumisessa.

Hyödyt

Toimintaan osallistuva yläkoululainen saa apua opiskeluunsa ja mielekästä tekemistä arkeensa oman zempparin avulla. Yläkoululaiselta edellytetään koulumotivaatiota, halua parantaa omia oppimistuloksiaan sekä koulutehtävien mukaan ottamista ZempPari-toiminnan tapaamisiin.

ZempParina toimii koulutukseen osallistunut luotettava vertaisikäinen lukio-opiskelija, joka voi koulutehtävissä auttamisen lisäksi keskustella myös mieltä askarruttavista asioista ja rohkaista sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Zemppari on oikeutettu myös säännölliseen toiminnan ohjaukseen.

ZempPariksi haluavat lukiolaiset sitoutuvat 20 tunnin koulutukseen ja kymmeneen yhteiseen tapaamiseen tuettavan kanssa. Suoritettua koulutusta ja tehtyä vapaaehtoistyötä voi hyödyntää lukio-opinnoissa. Toiminta tuo hyvää kokemusta nuorten auttamisesta ja sosiaalisten taitojen vahvistamisesta. Lisäksi zempparit saavat koko Suomessa kelpaavan MLL:n Kaveritoiminnan tukihenkilötodistuksen, eli heillä on täysi-ikäisinä mahdollista lähteä mukaan kaveritukihenkilöksi esimerkiksi varhaisen tuen asiakkaille.

ZempPari-toiminnan parityöskentelyssä toteutuu oppimisen ideaalimalli, sillä siinä on kyse yksityisopetuksesta. Parityöskentely oman ikäisen kanssa voi ratkaista myös mahdollisen auktoriteettiongelman. Toimintaan osallistuminen voi parhaimmillaan johtaa pitkäaikaiseen kaverisuhteeseen.

Koulutus

Varsinais-Suomen piiriltä tilattava koulutus on helppo tapa laittaa ZempPari-toiminta tehokkaasti käyntiin. Toimintaan mukaan lähtevät lukiolaiset sitoutuvat koulutukseen ja kymmeneen yhteiseen tapaamiseen tuettavien kanssa. Koulutukseen kuuluu myös säännöllistä toiminnan ohjausta.

Koulutuksen laajuus on 20 tuntia, siihen kuuluu kymmenen kahden tunnin koulutuskertaa. Päävastuu koulutuksesta on MLL:n kouluttajalla, ja vierailevina kouluttajina hyödynnetään erityisopettajia ja nuorisotyöntekijöitä.

Lukiolaisilla on mahdollisuus hyödyntää lukio-opinnoissaan suorittamansa koulutuksen ja tekemänsä vapaaehtoistyön zempparina. Koulutuksesta saa myös kurssitodistuksen, jolla voi myöhemmin toimia MLL:n kaveritoiminnan tukihenkilönä.

Koulutuksen sisältö

ZempPari-koulutus tarjoaa toimintaan ohjeistamisen lisäksi paljon muutakin nuoren vertaistukena toimimiseen liittyvää tietoa.

Koulutuskerrat:

  1. Ryhmäytyminen, minäkuva
  2. MLL:n esittely, etiikka ja vapaaehtoisuus
  3. Toiminnan esittely
  4. Toiminta käytännössä
  5. Lapsuus ja nuoruus
  6. Vuorovaikutus
  7. Tunne- ja kaveritaidot
  8. Erilaiset oppimistavat
  9. Lastensuojelu, salassapito, huolen puheeksi ottaminen
  10. Toiminnanohjaus, kokemusten vaihto ja koulutuksen päättäminen ja arviointi
Hinta

Koulutuksen hinta on 2000 € + matkakulut.


Kysy lisää tai tilaa koulutus