Tukioppilaat pelaavat koripalloa ulkona

Tukioppilastoiminta

MLL:n kehittämää tukioppilastoimintaa on lähes kaikissa kouluissa ympäri Varsinais-Suomea. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa koulunsa ilmapiiriä ja auttaa muita oppilaita. Tukarit neuvovat uusia oppilaita, järjestävät tapahtumia, pitävät oppitunteja ja huolehtivat siitä, ettei kukaan jäisi koulussa yksin.

Tukioppilaat saavat koulutuksen ja ohjausta koulunsa tukioppilasohjaajalta. MLL järjestää tukioppilaille koulutuksia ja leirejä. Ota selvää, onko koulussasi tukioppilastoimintaa ja hae mukaan!

Tukioppilaaksi pääsee käymällä koulutuksen

Tukioppilastoiminnalla tavoitellaan sitä, että jokaisella oppilaalla olisi koulussa hyvä olla. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä, turvallista ilmapiiriä ja kiusaamisen vastaista normia. Lisäksi tukarit koettavat huolehtia, ettei kukaan jäisi yksin.  MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan.  Yli 80 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 

Koulutuksissa tukioppilas oppii tarttumaan kiusaamistilanteisiin, saa vahvistusta itsetuntoon, oppii esiintymistaitoja ja leikkien ohjaamista sekä jatkokoulutuksissa myös monia muita tärkeitä taitoja. Tukioppilaat saavat koulutuksesta todistuksen, jota voi käyttää esimerkiksi, kun hakee kesätöitä tai jatkokoulutuspaikkaa. Tukioppilastoimintaa on arvioitu useissa vuosien varrella toteutetuissa arviointitutkimuksissa ja niiden perusteella voidaan todeta, että pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti toteutettuna tukioppilastoiminta täydentää koulun muuta hyvinvointityötä. Ollakseen tuloksellista, on tärkeää, että tukioppilastoiminta on näkyvää ja koko koulun henkilöstö on sitoutunut toimintaan sekä tietoinen sen roolista osana koulun hyvinvointityötä.

MLL:n V-S piirin tukioppilastoiminta

Varsinais-Suomen ylä- ja yhtenäiskouluista 43:ssa on tukioppilastoimintaa ja vuosittain tukioppilaina toimii piirin alueella noin 950 oppilasta. MLL:n V-S:n piiri tarjoaa alueen tukioppilaille peruskoulutuksia sekä jatkokoulutuksia kiusaamisen ehkäisemisestä, ehkäisevästä päihdetyöstä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, mediakasvatuksesta sekä yksinäisyydestä. Vuosittain tukioppilaille järjestetään piirissä noin 50 erilaista koulutusta. Tukioppilasohjaajille tarjotaan jatkokoulutuksia ja vertaistapaamisia erilaisilla aiheilla sekä tuetaan tarpeen mukaan.

Varsinais-Suomessa iso osa koulutuksista järjestetään yliyönleirinä, koska siellä puitteet tutustumiseen ovat huomattavasti paremmat kuin kouluympäristössä. Toiminnan kannalta onkin todella tärkeää, että tukioppilaat itse ryhmäytyvät ja sitä kautta uskaltavat olla porukassa oma itsensä sekä kertoa mielipiteitään ja ideoitaan. Hyvän ryhmäytymisen kokenut tukioppilas osaa myös paremmin itse tutustuttaa uusia seiskoja. Ryhmän voimalla on myös helpompi puuttua kiusaamiseen ja näyttää hyvää esimerkkiä muille koulun oppilaille.

Jatkokoulutukset tukioppilaille

Kaikki tukioppilaat käyvät peruskoulutuksen, mutta MLL:n Varsinais-Suomen piiri tarjoaa myös jatkokoulutuksia monenlaisista aiheista. Tukareiden osaamista on mahdollista täydentää esimerkiksi tarjoamalla menetelmiä kiusaamiseen puuttumiseen, ehkäisevään päihdetyöhön tai ryhmäytymisen edistämiseen.

Ota yhteyttä