Yhdistystoiminta

MLL:n Varsinais-Suomen piiriin kuuluu 60 paikallisyhdistystä ja 11 550 jäsentä (2019). Paikallisyhdistysten toiminta muodostuu vapaaehtoisten ja paikkakunnan omista tarpeista. Toiminta on monipuolista ja siihen voi sitoutua oman kyvyn ja jaksamisen mukaan. Jokainen kiinnostunut on tervetullut mukaan paikkakuntansa yhdistyksen toimintaan!

MLL:n paikallisyhdistysten hallituksissa on monia vapaaehtoistehtäviä, joihin kaivataan jatkuvasti uusia, innokkaita toimijoita. Vapaaehtoinen voi toimia yhdistyksen hallituksessa esimerkiksi puheenjohtajana, sihteerinä, rahastonhoitajana ja viestintävastaavana. Lisäksi paikallisyhdistykset järjestävät paljon monipuolista toimintaa alueensa lapsille, nuorille ja lapsiperheille, kuten tapahtumia, retkiä, liikuntavuoroja, yritysyhteistyötä sekä nuoriso-, ympäristö- ja monikulttuurisuustoimintaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen etsitään aina uusia vapaaehtoisia.

Perhekahvilat

MLL:n perhekahvilat ovat alle kouluikäisten lasten perheille suunnattuja avoimia kohtaamispaikkoja, joissa vanhemmat voivat tutustua toisiin samassa elämäntilantessa oleviin aikuisiin ja lapset saavat ikäistään leikkiseuraa.

Avoimissa kohtaamispaikoissa jutellaan, kahvitellaan, leikitään lasten kanssa ja kuullaan joskus myös asiantuntija-alustuksia toivotuista teemoista. Toimintaa suunnitellaan yhdessä kävijöiden kanssa ja se on maksutonta, eikä yleensä vaadi ennakkoilmoittautumista. Suurin osa perhekahviloista pyörii täysin vapaaehtoisvoimin. Varsinais-Suomen alueella toimii kymmeniä perhekahviloita.

Tapahtumat

Paikallisyhdistykset järjestävät runsaasti niin isompia kuin pienempiäkin tapahtumia, ja ovat usein myös mukana oman alueen muissa tapahtumissa. Yhdistykset järjestävät kaikenlaista aina kirppareista ja teatteriesityksistä toiminnallisiin koko perheen puuhapäiviin.

Kerhotoiminta

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät monenlaisia kerhoja lapsille ja perheille, joissa harrastetaan, leikitään ja tutustutaan uusiin kavereihin. Kerhotoiminta perustuu leikkiin ja yhdessäoloon ja niitä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset.

Yhdistysten kerhotoiminnat löytää kunkin yhdistyksen omilta nettisivuilta. Kerhonohjausmahdollisuuksista voi tiedustella lisää suoraan yhdistykseltä.

Isä-lapsitoiminta

Isä-lapsitoiminta on isille ja lapsille tarkoitettua yhteistoimintaa, jossa toiminta nousee vapaaehtoisena toimivien isien omista tarpeista. Toiminta voi olla esimerkiksi kerhoja, leirejä, urheilua, käsitöitä, paikkavierailuja tai muita erilaisia tapahtumia.

Nuorisotoiminta

Monet paikallisyhdistykset järjestävät myös nuorisotoimintaa, joko itsenäisesti tai yhteistyössä oman kuntansa nuorisotoimen kanssa. Nuoret voivat lisäksi osallistua yhdistysten järjestämiin kerhoihin ja tapahtumiin tai toimia vapaaehtoisina. Nuoret voivat myös toimia kerhojen vetäjinä.

Ota yhteyttä

Kiinnostaisiko sinua MLL:n paikallisyhdistyksessä vapaaehtoisena toimiminen? Ota rohkeasti yhteyttä piirin työntekijään, niin kerromme mielellämme lisää!