Perhepalvelut Oy

MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy tuottaa monimuotoisia sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia palveluita lapsille, nuorille ja perheille.

Palveluja toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka toimii lapsiperheiden kotipalvelun tuottajana tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Palvelut on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan ja niitä on saatavilla vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan perheitä arjen sujumisessa ja jaksamisessa. Palvelu vahvistaa perheiden hyvinvointia sekä ehkäisee perheen tilanteen vaikeutumista. Kotipalvelu sisältää apua lastenhoidossa ja jokapäiväisissä kotitöissä. Kotipalvelua tarjotaan perheille nopeasti, joustavasti ja yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan.

Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen myöntää perheelle aina perheen oman kunnan sosiaalipalveluviranomainen. Lapsiperheellä on oikeus saada lapsiperheiden kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sitä edellyttää. Palvelun tarpeen syynä voi olla esimerkiksi verkostojen puute, sairaus, synnytys tai erotilanne. 

Kotipalvelun työntekijät ovat lasten kanssa toimimiseen erikoistuneita alan ammattilaisia, lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen osaajia ja ennaltaehkäisevien palvelujen asiantuntijoita.

Hyvinvointialueen myöntämän palvelusetelin saaneet perheet voivat itse tilata lapsiperheiden kotipalvelua ja alle 18-vuotiaan lapsen omaishoidon tuen palvelua MLL:n palveluvälityksestä Varhan alueella.

Lastenhoitopalvelut yrityksille ja yhteisöille

Lasten ryhmähoitopalvelut

Perhepalvelut Oy tarjoaa yrityksille ja yhdistyksille lasten ryhmähoitoa tapatumiin ja muihin tilaisuuksiin. Palvelu sisältää lasten hoitoa ryhmässä rajatun ennalta sovitun ajan, esimerkiksi vanhemmille suunnatun koulutuksen, ryhmän tai virkistäytymisen keston ajan.

Ryhmähoitajamme ovat Perhepalvelut Oy:n perhetyöntekijöitä tai MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita hoitajia. Hoitajien määrä ja osaamisprofiili määritellään kunkin ryhmähoitotilauksen mukaisesti.

Lastenhoitopalvelut työntekijän lapsen sairastapauksissa

Perhepalvelut Oy tarjoaa yrityksille lastenhoitopalveluja työntekijän lapsen sairastuessa. Sopimuksen tehneiden yritysten työntekijät voivat tilata tuloverolain 69 §:n nojalla sairastuneen lapsen hoitoa, kun perheessä on 0–10-vuotias sairas tai toipilas lapsi.

Hoitajat ovat Perhepalvelut Oy:n perhetyöntekijöitä tai MLL:n lastenhoitokurssin suorittaneita.


Tilaa palvelusetelillä:

Lisätiedot: