Työnantajana toimiminen

MLL:n lastenhoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, vaan perhe toimii perheessä työskentelevän, MLL:n välittämän lastenhoitajan työnantajana. Tämä tarkoittaa sitä, että MLL:n kautta lastenhoitajan tilaava perhe toimii hoitajan työnantajana ja vastaa näin ollen kaikista työnantajavelvoitteista.

Palkanmaksu

Hoitajalle maksettava palkka on 9€/tunti. Maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. Minimivelvoitus on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella koko tilatulta ajalta. 

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä ja tällöin perhe maksaa hoitajalle palkkaa 18€/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Muut työnantajavelvoitteet

Maksuttoman Palkka.fi -palvelun avulla voit hoitaa palkan laskemisen sekä palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset. Myös kotitalousvähennys on helppo hakea Palkka.fi:n kautta. Kotitalouskäyttäjän ilmoitukset lähetetään automaattisesti tulorekisteriin. 

Voit myös käyttää Palkkaus.fi -palvelua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen. Velvollisuudet ja maksut hoituvat palvelulla helposti ja nopeasti, eikä niitä tarvitse itse opetella. Palvelun käyttäminen maksaa 1% bruttopalkasta, vähintään  5e mutta korkeintaan 10€. Palkkaus.fi -palvelu on käytössä lastenhoitotoiminnan välitysjärjestelmämme yhteydessä. 

Vuoden 2019 taulukot ja tarkemmat työnantajaohjeistukset voit lukea  MLL:n keskusjärjestön sivuilta

Alla on lisätietoa työnantajavelvoitteista. Ohjeistusta työnantajana toimimiseen on mahdollista kysyä myös hoitajavälityksestä p. 044 077 0873 arkisin klo 8-11.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. 

Lue lisää Verohallinnon sivuilla

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64 -vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50% (v.2019 kts. erillinen taulukko tämän sivun lopussa). Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1300e/vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,5%) että  palkansaajan (1,5%) työttömyysvakuutusmaksut. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston internet-sivuilta www.tvr.fi tai asiakaspalvelusta p. 0757570500.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL –eläkevakuutusmaksu koskee 17-67 vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 59,36 €/kk.
Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17-52-vuotiailla ja 63-67-vuotiailla 6,75 % ja 53–62-vuotiailla 8,25%
Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö, jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,20% palkasta.


Ennakonpidätys

Kotitalouteen palkatulle lasten hoitajalle maksetuista palkoista ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos samalle työntekijälle maksetaan palkkaa alle 1 500 euroa vuodessa.


Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1200e/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.

Lisätiedot:

Katja Tamminen
katja.tamminen@mll.fi
045 112 7991