MLL:n hoitajana toimiminen

MLL:n lastenhoitotyö on palkallista työtä, jota voi tehdä 16–75-vuotias, lapsirakas ja vastuuntuntoinen. Hoitajaksi haluava käy MLL:n lastenhoitokurssin, hänet haastatellaan ja hänen rikostaustaotteensa tarkistetaan.

MLL hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, vaan perhe toimii perheessä työskentelevän, MLL:n välittämän hoitajan työnantajana ja vastaa täten kaikista työnantajavelvoitteista. 

Ilman kurssia lastenhoitajaksi voidaan valita perehdytyskoulutuksen kautta  henkilö, jolla on kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto tai alan loppuvaiheen opiskelija.

Lisätiedot:

Koordinaattori
Satu Lempinen
045 112 7991
satu.lempinen@mll.fi