Kort på svenska

Varje barn har rätt till en god och lycklig barndom. Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL) samarbetar med andra organisationer, samfund och nätverk för att denna rätt skall förverkligas.

Mannerheims Barnskyddsförbund

MLL är en medborgarorganisation öppen för envar. Vårt mål är att:

  • Främja barnets och familjens välbefinnande
  • Öka respekten för barndomen och ger den en mer framträdande plats i samhället
  • Få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet

Vi är Finlands största barnskyddsorganisation med 86 000 medlemmar i 547 lokalföreningar runt om i Finland (2019). Lokalföreningarnas verksamhet stöds av 10 distriktsorganisationer och Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt är en av dessa.

En sund och trygg barndom

Varje barn har rätt till en god och lycklig barndom. Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med andra organisationer, samfund och nätverk för att denna rätt skall förverkligas.

Vi stöder föräldraskap och växelverkan mellan generationerna samt arbetar för barnens hälsa och en god miljö. Samlingsplatser för familjer med småbarn, familjecaféer och klubbar arrangeras. För de yngre skoleleverna ordnar MLL eftermiddagsklubbar och eftis. Genom nätverket av vänelever i högstadiet ökar sammanhållningen, trivseln och tryggheten i skolan. Barn och ungdomstelefonen samt jouren för föräldrar lyssnar, hjälper och ger råd både per telefon och per e-post.

Lokalföreningen är nära

MLL erbjuder familjer ett tillfälle att bekanta sig med varandra och delta i frivilligarbete, medborgaraktivitet och fritidssysselsättning. Lokalföreningarna arrangerar klubbar, föräldragrupper, utflykter, utbildning och evenemang.

I föreningarna kan människorna påverka sitt eget välbefinnande samt bostadsområdets trivsel och trygghet. Föreningarna lyfter fram ärenden som berör barn och familjer samt försöker påverka det lokala beslutsfattandet i familjefrågor. Största delen av lokalföreningarnas verksamhet bygger på frivilligarbete.

Aktuella utmaningar för Mannerheims Barnskyddsförbund är:

  • Trygghet på nätet för barn och ungdomar
  • Stöd till familjer i de utmaningar som föräldraskapet i vardagen innebär
  • Motverkandet av skolmobbning

Beskyddare 

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio är förbundets beskyddare.

Kontaktuppgifter

Mannerheims Barnskyddsförbunds Egentliga Finlands distrikt
Familjehuset Heideken
Smedsgatan 3, 20700 Åbo
info.varsinais-suomi@mll.fi