Vanhempainillat alle kouluikäisten lasten vanhemmille

Hyvinvoivaa arkea -ilta

Pienten lasten vanhempien keskusteluun nousee usein puhe rajoista, rajojen asettamisesta ja uhmaiästä. Hyvinvoivaa arkea -illoissa keskitytään koko perheen hyvinvointiin ja keskustellaan yhteisistä pelisäännöistä. Tavoitteena on herättää keskustelua arjen perusasioista ja huomata hyvä lapsessa.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Lapsi ja media - tukea digiajan kasvattajille

Vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia sekä tarkastella mediaa alle kouluikäisen lapsen kasvuympäristönä. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeautta mediakasvatukseen

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Tarvitaanko päivähoidossa Nukkumattia?

Toiminnallisen vanhempainillan aluksi keskustellaan unen ja levon merkityksestä pienelle lapselle. Sen jälkeen keskustellaan pienryhmissä learning cafe -menetelmällä. Tavoitteena on edistää keskustelua myönteiseen suuntaan - nähdään asioita lapsen, perheen ja päivähoidon näkökulmista.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut

Toiminnallinen ilta

Illan aikana tehdään yhdessä tilaajan toiveiden mukaan joko esimerkiksi puusta pientä kotiin vietävää, liikutaan yhdessä, tutustutaan luontoon tai leikitään yhdessä. Illat ovat olleet suosittuja mm. isien ja lasten illoiksi, mutta toimivat meille kaikille.

Kesto
Kaksi oppituntia

Hinta
250€ + matkakulut
Materiaalikulut laskutetaan erikseen

Tunteella -koulutus

Koulutuksessa käsitellään tunteita ja niiden vaikutuksia omaan ja muiden hyvinvointiin. Lisäksi pohditaan mitä tunnetaidot ovat ja miten niitä voi oppia.

Kesto
1,5h

Hinta
250€ + matkakulut