Blogi: Tukarit rakentavat turvallista ilmapiiriä kouluissa

Tukioppilaat pelaavat koripalloa ulkona

Moi mä oon – Tukioppilastoiminta pähkinänkuoressa

Tukioppilastoiminnalla tavoitellaan sitä, että jokaisella oppilaalla olisi koulussa hyvä olla. He rakentavat koulussa hyvää ryhmähenkeä, turvallista ilmapiiriä ja kiusaamisen vastaista normia. Lisäksi tukarit koettavat huolehtia, ettei kukaan jäisi yksin.  MLL on kehittänyt tukioppilastoimintaa jo yli 50 vuoden ajan.  Yli 80 % suomalaisista ylä- ja yhtenäiskouluista toteuttaa tukioppilastoimintaa ja vuosittain noin 11 000 tukioppilasta saa tehtäväänsä koulutuksen. 

Tukioppilasryhmään mahtuu monenlaisia persoonia, niin ujoja kuin sosiaalisiakin. Tärkeintä on se, että nuori itse kokee haluavansa auttaa muita, on empaattinen, uskaltaa olla oma itsensä ja on ystävällinen muille. Niin hyviä puhujia, kuin taitavia kuuntelijoitakin mahtuu porukkaan. Hyviä esiintymistaitoja ja reipasta otetta tarvitaan, kun järjestetään esimerkiksi teemapäiviä ja pidetään oppitunteja, mutta tukioppilaan tärkein tehtävä on kuitenkin jokapäiväinen arki, jossa he toimivat koulun silminä ja korvina ja näkevät sellaisiakin asioita, joita aikuinen ei välttämättä huomaa. Arjen pieniä, suuria tekoja ovat myös moikkaaminen ja vaikka se, että tukioppilas istuu yksin olevan viereen tai pyytää parikseen ryhmätöitä tehdessä.

Koulutuksissa tukioppilas oppii tarttumaan kiusaamistilanteisiin, saa vahvistusta itsetuntoon, oppii esiintymistaitoja ja leikkien ohjaamista sekä jatkokoulutuksissa myös monia muita tärkeitä taitoja. Tukioppilaat saavat koulutuksesta todistuksen, jota voi käyttää esimerkiksi, kun hakee kesätöitä tai jatkokoulutuspaikkaa. Tukioppilastoimintaa on arvioitu useissa vuosien varrella toteutetuissa arviointitutkimuksissa ja niiden perusteella voidaan todeta, että pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti toteutettuna tukioppilastoiminta täydentää koulun muuta hyvinvointityötä. Ollakseen tuloksellista, on tärkeää, että tukioppilastoiminta on näkyvää ja koko koulun henkilöstö on sitoutunut toimintaan sekä tietoinen sen roolista osana koulun hyvinvointityötä.

MLL:n V-S piirin tukioppilastoiminta

Varsinais-Suomen ylä- ja yhtenäiskouluista 43:ssa on tukioppilastoimintaa ja vuosittain tukioppilaina toimii piirin alueella noin 950 oppilasta. MLL:n V-S:n piiri tarjoaa alueen tukioppilaille peruskoulutuksia sekä jatkokoulutuksia kiusaamisen ehkäisemisestä, ehkäisevästä päihdetyöstä, tunne- ja vuorovaikutustaidoista, mediakasvatuksesta sekä yksinäisyydestä. Vuosittain tukioppilaille järjestetään piirissä noin 50 erilaista koulutusta. Tukioppilasohjaajille tarjotaan jatkokoulutuksia ja vertaistapaamisia erilaisilla aiheilla sekä tuetaan tarpeen mukaan.

Varsinais-Suomessa iso osa koulutuksista järjestetään yliyönleirinä, koska siellä puitteet tutustumiseen ovat huomattavasti paremmat kuin kouluympäristössä. Toiminnan kannalta onkin todella tärkeää, että tukioppilaat itse ryhmäytyvät ja sitä kautta uskaltavat olla porukassa oma itsensä sekä kertoa mielipiteitään ja ideoitaan. Hyvän ryhmäytymisen kokenut tukioppilas osaa myös paremmin itse tutustuttaa uusia seiskoja. Ryhmän voimalla on myös helpompi puuttua kiusaamiseen ja näyttää hyvää esimerkkiä muille koulun oppilaille.

Parasta toiminnassa on auttaminen

Topeliuksen koulussa tukioppilaat ryhmäyttävät uusia seiskoja, auttavat ja tukevat yksinäisiä ja kiusattuja ja pitävät kioskia. Lisäksi he järjestävät monia tapahtumia, kuten joulukalenterin ja Ysien Olympialaiset.

Topeliuksen koulun uudet tukioppilaat koulutetaan 7.-luokan lopussa ja toiminta-aikaa on 8.- ja 9.-luokat. Koulun tukioppilaat Medina ja Jessica kertoivat itse hakeneensa tukioppilaaksi, koska halusivat olla kiusattujen tukena ja auttaa yksinäisiä oppilaita.

–Parasta toiminnassa on juuri auttaminen ja se, että on uskaltanut itse mennä juttelemaan yksinäisille. Kivaa on myös ollut leirit ja risteilyt, koska niissä on tutustunut paremmin muihin tukioppilaisiin, saanut uusia kavereita ja oppinut koulutuksissa paljon uutta, kertovat tukarit Medina ja Jessica.

Topeliuksen koulun 9.-luokan tukioppilaiden yhdenvertaisuuskoulutus toteutettiin Picnik-risteilynä, jossa nuoret saivat koulutuksen lisäksi hiukan omaakin virkistäytymistä palkintona hyvin tehdystä työstä. Risteilyn maksoi koulu ja koulutuksen MLL:n Turun yhdistys, joka tukee toimintaa huomattavasti tarjoamalla kaikille Turun kouluille ilmaiset tukioppilaiden perus- ja jatkokoulutukset, tukioppilasohjaajien sekä kouluttajien koulutukset, sekä kymmenelle 9.-luokkalaiselle tukioppilaalle 800 € kesätyösetelin.

Topeliuksen koulun tukioppilaat Nooa, Santeri, Jessica & Medina.

–Parasta toiminnassa on juuri auttaminen ja se, että on uskaltanut itse mennä juttelemaan yksinäisille.

Topeliuksen koulun tukarit Medina ja Jessica

Kysy lisää: