Vuoden vapaaehtoiset

 

2017: Jaana Mäkinen, MLL:n Varissuon yhdistys

2016: Miia Lehtonen, MLL:n Karinaisten yhdistys

2015: Oxana Tarasyuk ja Olga Petäys, monikulttuurinen toiminta piirissä

2014: Sirkka Mäkinen, perhekummi, monipuolinen vapaaehtoistyö

2013: MLL:n Turun yhdistys/Miesliiga, Juha Alikoivisto

2012: Aija Korhonen, Kylämummi

2011: Kirsi Viro, MLL:n Naantalin yhdistys

2010: Tarja Aro, MLL:n Paimion yhdistys

2009: Marika Laaksonen, MLL:n Turun yhdistys

2008: Kirsi Maria Rautio, MLL:n Auran yhdistys

2007: Liisa-Maija Verainen, MLL:n Mynämäen yhdistys

2006: Jaana Nyholm, MLL:n Laitilan yhdistys

2005: Tarmo Mäkeläinen Salo ja Altti Järvenpää Perttelistä

2004: Anne Wikström, Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vapaaehtoinen


Vuoden yhdistykset

 

2017: MLL:n Loimaan yhdistys

2016: MLL:n Perttelin yhdistys

2015: MLL:n Nousiaisten yhdistys

2014: MLL:n Taivassalon yhdistys

2013: MLL:n Marttilan paikallisyhdistys

2012: MLL:n Koski TL:n yhdistys

2011: MLL:n Auran yhdistys

2010: MLL:n Perniön yhdistys

2009: MLL:n Someron yhdistys

2008: MLL:n Rymättylän yhdistys

2007: MLL:n Laitilan yhdistys

2006: MLL:n Piikkiön yhdistys

2005: MLL:n Vahdon yhdistys

2004: MLL:n Mynämäen yhdistys


Vuoden teot

 

2017: Turun seudun Mamien ylläpitämä Turun seudun mamit -Facebook-ryhmä

2016: Elizabelle Laineen (MLL:n Hirvensalon paikallisyhdistys) pyörittämä lasten ja naisten kerho Heinänokan vastaanottokeskuksessa

2015: MLL:n Turun yhdistyksen nuorten työllistäminen

2014: Kerttu Routamaan käynnistämä Halisten perhekahvila, halislaisten lapsiperheiden yhteinen olohuone

2013: MLL:n Salon yhdistyksen Isä-lapsitoiminta, sujuva sukupolven vaihdos

2012: tukioppilastoiminta, Kaarina Kotimäen koulu

2011: perhekeskustoiminnan Loimaan malli, MLL:n Alastaron, MLL:n Kanta-Loimaan, MLL:n Mellilän, MLL:n Metsämaan ja MLL:n Loimaan kaupungin yhdistykset

2010: MLL:n Laitilan yhdistyksen jäsenhuolto

Vuoden valinnat


Mikä juttu?


Piirissä valitaan vuosittain Vuoden vapaaehtoinen, Vuoden yhdistys, Vuoden teko, sekä vuonna 2018 ensimmäistä kertaa Vuoden nuori vapaaehtoinen. Valinnat julkistetaan perinteisesti piirin syyskokouksessa. Ilmoita ehdokkaasi 10.10.2018 mennessä osoitteeseen janina.andersson@mll.fi
 

Vuoden vapaaehtoisen tulee täyttää seuraavia kriteereitä:

 • Hän tekee merkittävää vapaaehtoistyötä ja toimii aktiivisesti MLL:ssä
 • Hän luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä
 • Henkilön toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys

Vuoden yhdistyksen tulee täyttää seuraavia kriteereitä:

 • Yhdistyksen toiminta vastaa paikkakunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin
 • Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti
 • Yhdistyksellä on kyky reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa
 • Yhdistys luo positiivista kuvaa MLL:stä
 • Hallituksen yhteistyö on toimivaa ja talous on kunnossa
 • Vapaaehtoistyössä jaksetaan ja toiminnassa näkyy tekemisen ilo
 • Jäsenmäärän kehitys on positiivista
 • Toiminta innostaa vapaaehtoistyöntekijöitä mukaan

Vuoden teon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
 • On oltava jotakin enemmän kuin normaali toiminta
 • Voi olla uusi toimintatapa tai uusi idea, joka voi toimia esimerkkinä muillekin
 • Voi myös olla olemassa oleva toimintamuoto, joka jollakin tavoin osoittaa erityistä paneutumista, laajuutta ja laadukkuutta

Vuoden nuoren vapaaehtoisen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Hän on alle 18-vuotias
 • Hän tekee merkittävää vapaaehtoistyötä ja toimii aktiivisesti MLL:ssä
 • Hän luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä
 • Henkilön toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys

 


 

Varsinais-Suomen piirin vuoden 2017 valinnat

 

Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin MLL:n Varissuon yhdistyksen Jaana Mäkinen.
Mäkinen on ansiokkaasti tehnyt vapaaehtoistyötä varissuolaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen toiminta tavoittaa alueen kaikkia lapsiperheitä ja yhdistykseen on luotu ilmapiiri, joka tukee kahdensuuntaista kotoutumista.

Vuoden teoksi MLL Turun yhdistyksen Turun seudun mamien ylläpitämä 6000 osallistujan Turun seudun mamit -Facebook-ryhmä.
Erityisesti vuoden teko tunnustus kohdennetaan sivun moderaattoreille, vapaaehtoistoimijoiden ryhmälle, joka positiivisella otteella antaa tilaa keskustelulle, tarjoaa mahdollisuuden vertaistuelle ja pitää monipuoliset keskustelut kaikkia osapuolia kunnioittavina. 

Vuoden yhdistykseksi valittiin MLL Loimaan yhdistys
Yhdistys on onnistunut lisäämään MLL:n näkyvyyttä Loimaalla mm. vahvistamalla yhteistyötä niin Loimaan kaupungin, neuvoloiden, tapahtumajärjestäjien kuin lähipaikallisyhdistysten kanssa. Yhdistys on aktiivisesti osallistunut piirin järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin, esittänyt päättäjille kannanottoja sekä osallistunut Lape-työryhmän toimintaan.
Yhdistys on monipuolistanut jo entisestään aktiivista, ympärivuotista toimintaansa tarjoamalla uusia palveluita vanhemmille ja perheille, joiden lapset ovat jo kouluikäisiä. Näitä toimintoja ovat mm. vanhemmille suunnatut teemaillat ja koko perheen retket. Yhdistys on onnistunut lähestymään perheitä toivotulla tavalla ja saanut madallettua perheiden kynnystä osallistua toimintaan. Mukaan on saatu monia uusia vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita, tukijoita ja palveluiden käyttäjiä.

 

Onnea!