Vuoden valinnat 2022

Piiri pyytää taas kaikilta ehdotuksia vuoden valinnoiksi. Ehdotusten pitää olla Janina Anderssonilla 10.10.2022 mennessä. (janina.andersson@mll.fi)

Piirissä valitaan vuosittain Vuoden vapaaehtoinen, Vuoden yhdistys, Vuoden teko ja Vuoden 1-5 nuorta vapaaehtoista. Valinnat julkistetaan perinteisesti piirin syyskokouksessa.


Vuoden vapaaehtoisen tulee täyttää seuraavia kriteereitä:

 • Hän tekee merkittävää vapaaehtoistyötä ja toimii aktiivisesti MLL:ssä
 • Hän luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä
 • Henkilön toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys


Vuoden yhdistyksen tulee täyttää seuraavia kriteereitä:

 • Yhdistyksen toiminta vastaa paikkakunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin.
 • Toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti.
 • Yhdistyksellä on kyky reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
 • Yhdistys luo positiivista kuvaa MLL:stä.
 • Hallituksen yhteistyö on toimivaa ja talous on kunnossa.
 • Vapaaehtoistyössä jaksetaan ja toiminnassa näkyy tekemisen ilo.
 • Jäsenmäärän kehitys on positiivista.
 • Toiminta innostaa vapaaehtoistyöntekijöitä mukaan.


Vuoden teon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Vuoden teko edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.
 • Vuoden teon on oltava jotakin enemmän kuin normaali toiminta.
 • Vuoden teko voi olla uusi toimintatapa tai uusi idea, joka voi toimia esimerkkinä muillekin.
 • Vuoden teko voi myös olla olemassa oleva toimintamuoto, joka jollakin tavoin osoittaa erityistä paneutumista, laajuutta ja laadukkuutta.


Vuoden nuori/nuoret tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Alle 18 vuotta vanha.
 • Toimii aktiivisesti MLL:ssä.
 • Luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä.
 • Toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys.