Toiminnan materiaalit

ZempPari-toiminnan toimintakuvaus

Toiminnan esittelyn ja tarkempien tietojen lisäksi toimintakuvauksesta löytyy prosessikartta, jonka avulla ZempPari-toimintaa on helppo alkaa valmistelemaan ja toteuttamaan.

Liitteet

Liitteistä löytyy valmiita materiaaleja, joita voi vapaasti hyödyntää ZempPari-toiminnan yhteydessä.

Palautelomake ZempPari-koulutuksesta

Muistilista koulukuraattorin ja kunnan työntekijän tehtävistä

Valmiit Wilmaviestit ZempPari-toiminnasta yläkoululaisille ja huoltajille

Työtodistus lukiolaiselle ZempPari-toiminnassa suoritetusta vapaaehtoistyöstä

Läsnäololista ZempPari-toiminnan tapaamiskertoja varten

ZempPari-toiminnan arviointilomake