Tukihenkilötoiminta

Kaveritoiminta

 

Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat kavereina 6–16-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka esimerkiksi kokevat yksinäisyyttä tai jotka kokevat haasteita elämässään. Toimintaan mukaan otetaan kaikenikäisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa lasta tai nuorta noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Kaverit voivat hyödyntää myös omia mielenkiinnon kohteitaan ja osaamistaan yhteistä tekemistä suunnitellessan.

Useat lapset odottavat tälläkin hetkellä itselleen kaveritukihenkilöä, jonka kanssa voisi esimerkiksi liikkua, kalastaa tai käydä elokuvissa ja siten rohkaistua löytämään uusia harrastuksia ja kavereita. Kaveritukihenkilöstä lapsi saa elämäänsä luotettavan aikuisen, jolle kertoa arjestaan ja ehkä myös mieltä painavista asioista.

Tuettava lapsi

Tuettavan lapsen arjesta puuttuu usein kavereita sekä harrastus tai mielekäs tekeminen vapaa-ajalta. Pitkittyessään yksinäisyyden seuraukset voivat olla elinikäisiä. MLL:n Kaveritoiminnan avulla tuetaan lasta löytämään kavereita ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Kyseessä on hyvin varhainen tuki, jonka avulla voidaan ehkäistä isompien ongelmien syntymistä myöhemmin. Toiminnan aloittaminen voi vaikuttaa merkittävästi lapsen itsetunnon kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Tuettava nuori

Tuettava nuori kaipaa usein luotettavan aikuisen tukea sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, itsenäistymisessä, mielekkään harrastuksen löytämisessä ja muissa elämän hallintaan liittyvissä asioissa. Kaveritukihenkilö voi esimerkiksi tukea nuorta sopivan opiskelupaikan löytämisessä ja näin ehkäistä nuoren syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Kaveriksi koulutuksen kautta

Kaverina toimiminen edellyttää MLL:n tukihenkilökoulutuksen suorittamista. Koulutus on maksuton, eikä se vielä velvoita ryhtymään MLL:n kaveriksi. Koulutuksen jälkeen kaikki kavereiksi haluavat vapaaehtoiset haastatellaan tehtävään. Pyydämme kaveritoimintaan mukaan tulevilta suostumuksen rikostaustan selvittämiseen. Olettärkeä.fi-sivuston kalenterista löytyy seuraavat tukihenkilökoulutukset. 

 

Hae täältä kaveria lapselle tai nuorelle

 

Perhekummitoiminta
 

Vapaaehtoiset tukihenkilöt ovat perhekummeina vanhemmille, jotka esimerkiksi kokevat yksinäisyyttä tai jotka kokevat haasteita elämässään. Mukaan kaivataan kaikenikäisiä aikuisia, joilla on mahdollisuus sitoutua tapaamaan tuettavaa vanhempaa noin kaksi kertaa kuukaudessa vuoden ajan arkisen yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä. Käytännössä se tarkoittaa keskustelemista, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä, esimerkiksi vaunulenkkeilyä tai asioilla käymistä.

Useat vanhemmat odottavat tälläkin hetkellä itselleen perhekummia, jonka kanssa voisi esimerkiksi liikkua, jutella tai käydä vaikka kaupassa. 

Perhekummi ehkäisee yksinäisyyttä

Perhekummeja kaipaavat perheet ovat tavallisia lapsiperheitä, joissa vanhemmat kokevat esimerkiksi itsenä uupuneiksi ja yksinäisiksi. Lapsiperheiden yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa: isovanhemmat ja muut sukulaiset saattavat asua kaukana eikä perheillä ole riittäviä tukiverkostoja. Yllättävissä elämäntilanteissa voi tavalliselta kanssaihmiseltä saatu apu auttaa parhaiten. Tällaista tukea on myös helppo ottaa vastaan. Perhekummitoiminnan avulla tuetaan perheitä ajoissa ja ehkäistään ongelmien kasautumista.

Perhekummi ei ole lastenhoitaja, kodinhoitaja, terapeutti tai lastensuojelun ammattilainen vaan arjen kuuntelija.

Perhekummiksi koulutuksen kautta

Perhekummina toimiminen edellyttää MLL:n tukihenkilökoulutuksen suorittamista. Koulutus on maksuton, eikä se vielä velvoita ryhtymään MLL:n perhekummiksi. Koulutuksen jälkeen kaikki perhekummeiksi haluavat vapaaehtoiset haastatellaan tehtävään. Pyydämme Perhekummitoimintaan mukaan tulevilta suostumuksen rikostaustan selvittämiseen. Olettärkeä.fi-sivuston kalenterista löytyy tulevat tukihenkilökoulutukset.

Hae täältä itsellesi perhekummia

 

 

 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta

Toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisen osallisuutta, kotoutumista ja suomen kielen oppimista tapaamalla arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, kävelylenkillä, kauppareissulla tai kotosalla. Omat lapset voi myös ottaa mukaan tapaamisiin. 

Ystävyyttä ja suomen kielen oppimista

Maahanmuuttajanaiset kaipaavat lähistöllä asuvia, suomea puhuvia ystäviä, joiden kanssa harjoitella suomen puhumista. Leikkipuistoon ja perhekahvilaan lähteminen on huomattavasti helpompaa sellaisen ystävän kanssa, joka omalla esimerkillään näyttää, miten erilaisissa tilanteissa toimitaan. Samoin asiointi esimerkiksi ruokakaupassa muuttuu mukavaksi suomea osaavan ystävän kanssa. 

Maahanmuuttajanainen ja vapaaehtoinen päättävät yhdessä, kuinka usein he tapaavat ja mitä haluavat tehdä tavatessaan. Suomenkielistä ystävää kaipaavat maahan muuttaneet naiset ovat tavallisia naisia, jotka haluavat oppia suomea ja tutustua uuteen ihmiseen. Vapaaehtoisilta ei vaadita mitään erityistaitoja, vaan avoin mieli ja kiinnostus tutustua uuteen ihmiseen riittävät. Joskus maahanmuuttajaäiti ja vapaaehtoinen saavat toisistaan elämänmittaiset ystävät.

Maahanmuuttajaäidin ystäväksi perehdytyksen kautta

MLL tarjoaa toimintaan mukaan lähteville perehdytyksen, yhteisiä tapaamisia,neuvontaa ja tarvittaessa ammatillista ohjausta. Katso kalenterista seuraava perehdytysilta ja tule mukaan toimintaan!

Hae täältä itsellesi suomenkielistä ystävää

 

 

Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta

  • ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä

  • ehkäisevää avohuollollista lastensuojelua varhaisen puuttumisen näkökulmasta

Kenelle

  • 7 - 18 –vuotiaille lapsille ja nuorille
  • nuori voi ohjautua tukihenkilötoiminnan pariin joko ammattilaisen kautta, perheen ohjaamana tai itse hakeutumalla

Tukihenkilö on

  • asiantuntijan valitsema ja kouluttama vapaaehtoinen, joka noudattaa vapaaehtoistoiminnan eettisiä periaatteita
  • oikeutettu osallistumaan säännöllisesti jatkokoulutukseen ja työnohjaukseen
  • mukana nuoren arjessa mm. koulun käyntiin, sosiaalisiin suhteisiin, kotiin ja perheeseen, itsenäistymiseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyen
  • vanhemmuuden tukena tavoitteellisessa prosessissa, jossa nuoren ja perheen elämänhallintaa pyritään parantamaan ennen kuin ongelmat ovat kärjistyneet

Katso kalenterista seuraava tukihenkilökoulutus, ja ilmoittaudu mukaan! 

Täältä voit hakea tukihenkilöä (toimijana vapaaehtoinen) 

Tukihenkilötoiminnan yhteystiedot

Ystäväksi Maahanmuuttajaäidille- toiminta Turku ja Salo, Perhekummitoiminta Turku
Heidi Karvonen
p. 044 5355 160
heidi.karvonen(at)mll.fi

Tukihenkilötoiminta
Parainen, Paimio, Salo, Sauvo ja Somero

Sirpa Stenström
p. 044 5355 161
sirpa.stenstrom(at)mll.fi

Kaveritoiminta Turku
Tuomas Vuorela
p. 044 7618190
tuomas.vuorela(at)mll.fi

Tukihenkilötoiminta Vakka-Suomi
Jonna Nurminen
p. 044 077 0892
jonna.nurminen(at)mll.fi

Tukihenkilötoiminta Turku
Juhani Rantanen
p. 040 549 6012
juhani.rantanen(at)mll.fi