Sotaa ja uutistulvaa

Sotaa ja uutistulvaa on toiminnallinen oppitunti sodan ja sen uutisoinnin herättämien tunteiden käsittelyyn. Oppitunnin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja mediakriittisyyttä sota-ja konfliktiuutisoinnin keskellä. 

Tavoitteena on

  • luoda turvallista tilaa
  • käsitellä uutisoinnin ja sosiaalisen median kautta heränneitä tunteita
  • oppia luotettavista lähteistä
  • hälventää ennakkoluuloja ja vähentää syrjintää

Kohderyhmä
4.–9. luokkalaiset

Kesto
45 minuuttia 

Hinta
150€ + matkakulut

Mikäli samassa koulussa pidetään samana päivänä useampia oppitunteja on seuraava oppitunti aina +33 € (esim. neljä oppintuntia yhdessä koulussa saman päivän aikana: 249 €+ matkakulut)