Naapuri-hanke

MLL:n Naapuri-toiminta on 1.3.2023 käynnistynyt kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jossa kohdataan maahan muuttaneita perheitä Varsinais-Suomessa. Hankkeessa yhdistetään MLL:n Varsinais-Suomen piirin ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta ja paikallisyhdistysten vapaaehtoisten yhteisöllinen toiminta.

Toiminnassa vapaaehtoiset kutsuvat uudet naapurinsa tutustumaan lähiympäristöön, paikallisiin ihmisiin ja toimintaan. Lapset, nuoret ja perheet saavat tukea kotoutumiseen, sekä turvallisen yhteisön, johon liittyä ja jossa toimia omien voimavarojen mukaan.

Naapuri-toiminnan tavoitteena on:

  • Tarjota vapaaehtoisille matalan kynnyksen toimintamalli kohdata maahan muuttaneita perheitä paikallisesti.
  • Ohjata maahan muuttaneita perheitä paikallisyhdistysten perhekahviloihin, tapahtumiin ja kerhoihin ja tehdä näin MLL:n jo olemassa oleva paikallinen toiminta näkyväksi.
  • Tukea maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä laajentaa heidän sosiaalisia verkostojaan ja lisätä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
  • Vahvistaa maahan muuttaneiden perheiden toimijuutta kehittämällä yhdessä yhteisöjä ja paikallista toimintaa.
  • Lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä ja kehittää erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä taitoja.

Ota yhteyttä!