Yleiskokoukset

Kevätkokous 2018

MLL:n Varsinais-Suomen piirin kevätkokous pidetään piknik-risteilyn merkeissä lauantaina 28.4.2018.

Kevätkokouksessa kullakin piirin jäsenellä (paikallisyhdistys) on käytössään 1 ääni jokaista alkavaa 100 henkilöjäsentä kohti.

Lähetä skannattu valtakirja etukäteen talouspäällikkö Sanna Kunnasvirralle sanna.kunnasvirta@mll.fi. Myös valokuva valtakirjasta sähköpostiviestin liitteenä käy. Näin helpotamme kokoukseen liittyviä järjestelyjä. Ota alkuperäinen valtakirja myös risteilylle mukaan!

 

Kokouksesta:

 

Pöytäkirja

Tilinpäätöksen esitys

 

Kokouksen jälkeiset esitykset:

 

Lapsettaako? Lapettaako?

Jäsenettääkö?

 

Ennakkomateriaalit:

 

Asialista

Valtakirja

Liite 1 Toimintakertomus 2017 (ilman kuvia)

Liite 2 Tilinpäätös 2017

Liite 3 Päivitetty talousarvio

MLL:n Varsinais-Suomen piirille uusi puheenjohtaja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle on valittu uusi puheenjohtaja. Jussi Mertsola valittiin piirin syyskokouksessa torstaina 23.11. Professori Mertsola on TYKS:in Lasten ja nuorten klinikan ylilääkäri.

Jussi Mertsola on aktiivisesti valmistelemassa maakunnallista Lasten sote-uudistusta ja näkee Mannerheimin Lastensuojeluliiton roolin tärkeäksi tässä uudistuksessa.

Mertsola aloittaa luottamustehtävässään 1.1.2018 Taina Salmen jättäytyessä tehtävästä. Salmi on toiminut MLL:n Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana viimeisen yhdeksän vuoden ajan. Salmi kutsuttiin syyskokouksessa piirin kunniapuheenjohtajaksi.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa jaettiin myös tunnustuksia MLL:n toimijoille Varsinais-Suomessa:

Jaana Mäkinen on MLL:n Varsinais-Suomen piirin vuoden vapaaehtoinen

MLL:n Varissuon yhdistyksen pitkäaikainen vapaaehtoinen Jaana Mäkinen palkittiin vuoden 2017 vapaaehtoisena. Mäkinen on ansiokkaasti tehnyt vapaaehtoistyötä varissuolaisten lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen toiminta tavoittaa alueen kaikkia lapsiperheitä ja yhdistykseen on luotu ilmapiiri, joka tukee kahdensuuntaista kotoutumista.

Turun seudun mamien Facebook-ryhmä on MLL:n Varsinais-Suomen piirin vuoden teko

MLL:n Turun yhdistyksen Turun seudun mamien ylläpitämä 6000 osallistujan Turun seudun mamit -ryhmä Facebookissa palkittiin vuoden 2017 tekona. Erityisesti tunnustus kohdennetaan sivun moderaattoreille, vapaaehtoistoimijoiden ryhmälle, joka positiivisella otteellaan antaa tilaa keskustelulle, tarjoaa mahdollisuuden vertaistuelle ja pitää monipuoliset keskustelut kaikkia osapuolia kunnioittavina.

MLL:n Loimaan kaupungin yhdistys on MLL:n Varsinais-Suomen piirin vuoden paikallisyhdistys

MLL:n väki toimii Loimaalla isolla sydämellä: toiminta näkyy, kuuluu ja on löytänyt paikkansa osana loimaalaisten perheiden arkea. MLL-aktiivien halu vaikuttaa perheiden hyvinvoinnin eteen yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelemällä, perheille ja vanhemmille suunnattuja palveluja lisäämällä sekä MLL:n toimintaan mukaan lähtemisen kynnystä madaltamalla on enemmän kuin ihailtavaa.