Vertaisryhmätoiminta

MLL:n vertaisryhmät ovat tietyn teeman ympärille kokoontuvia ryhmiä, joihin osallistuu samassa elämäntilanteissa olevia vanhempia. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen vuorovaikutus. Tunne ja tieto siitä, että on muita jotka painivat samojen arjen haasteiden kanssa, lisää vanhempien hyvinvointia ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia.

Yhteistä vertaisryhmille on, että ne kokoontuvat vain määrätyn ajan ja niitä vetää aina ohjaaja. Ryhmän ensikokoontumisissa määritellään myös ryhmän tavoitteet ja säännöt. Esimerkkejä vertaisryhmistä ovat Tanssitan vauvaa -ryhmät, ensimmäisen lapsen saaneiden ryhmä tai uhmaikäisten lasten vanhempien ryhmä. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen ja jakamiseen. 

Kiinnostaako vertaisryhmäohjaajana toimiminen? Ole yhteydessä Katja Rippstein 045 132 6736 tai katja.rippstein(at)mll.fi