Paikallisyhdistysten toiminta

MLL:n Varsinais-Suomen piiriin kuuluu 60 paikallisyhdistystä ja 11 550 jäsentä (2019). Paikallisyhdistysten toiminta muodostuu vapaaehtoisten ja paikkakunnan omista tarpeista. Toiminta on monipuolista ja siihen voi sitoutua oman kyvyn ja jaksamisen mukaan. Jokainen kiinnostunut on tervetullut mukaan paikkakuntansa yhdistyksen toimintaan!

MLL:n paikallisyhdistysten hallituksissa on monia vapaaehtoistehtäviä, joihin kaivataan jatkuvasti uusia, innokkaita toimijoita. Vapaaehtoinen voi toimia yhdistyksen hallituksessa esimerkiksi puheenjohtajana, sihteerinä, rahastonhoitajana ja viestintävastaavana. Lisäksi paikallisyhdistykset järjestävät paljon monipuolista toimintaa alueensa lapsille, nuorille ja lapsiperheille, kuten tapahtumia, retkiä, liikuntavuoroja, yritysyhteistyötä sekä nuoriso-, ympäristö- ja monikulttuurisuustoimintaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen etsitään aina uusia vapaaehtoisia.

Katso lista MLL:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistyksistä

Kerhotoiminta

MLL:n paikallisyhdistykset järjestävät monenlaisia kerhoja lapsille ja perheille, joissa harrastetaan, leikitään ja tutustutaan uusiin kavereihin. Kerhotoiminta perustuu leikkiin ja yhdessäoloon ja niitä ohjaavat koulutetut vapaaehtoiset.

Yhdistysten kerhotoiminnat löytää kunkin yhdistyksen omilta nettisivuilta. Kerhonohjausmahdollisuuksista voi tiedustella lisää suoraan yhdistykseltä.

Vertaisryhmätoiminta

MLL:n vertaisryhmät ovat tietyn teeman ympärille kokoontuvia ryhmiä, joihin osallistuu samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia. Vertaisryhmien lähtökohtana on osallistujien välinen vuorovaikutus ja tuen saaminen samojen haasteiden kanssa painivilta ihmisiltä. Vertaisryhmiä järjestetään piirin, yhdistysten ja avointen kohtaamispaikkojen toimesta. 

Isä-lapsitoiminta

Isä-lapsitoiminta on isille ja lapsille tarkoitettua yhteistoimintaa, jossa toiminta nousee vapaaehtoisena toimivien isien omista tarpeista. Toiminta voi olla esimerkiksi kerhoja, leirejä, urheilua, käsitöitä, paikkavierailuja tai muita erilaisia tapahtumia. Ajankohtaiset tapahtumavinkit löydät MLL:n Varsinais-Suomen isä-lapsitoiminnan Facebook-sivuilta. 

Nuorisotoiminta

Nuoret voivat voivat osallistua paikallisyhdistysten järjestämiin kerhoihin ja tapahtumiin tai toimia vapaaehtoisena esimerkiksi verkk@rina, eli verkkotukioppilaana. Tukioppilastoimintaa järjestetään myös yhdessä koulujen kanssa.

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena MLL:n paikallisyhdistyksessä? Ota yhteyttä!

Jenna Kaarrela
044 353 7611
jenna.kaarrela@mll.fi

Akselin alueen, Turun alueen ja Salon seudun yhdistykset

Anne Brunberg
045 132 6736
anne.brunberg@mll.fi

Vakka-Suomen ja Loimaan seudun yhdistykset