Naapuri-toiminta

Naapuri-toiminta on 1.3.2023 käynnistynyt kolmivuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jossa kohdataan maahan muuttaneita perheitä Varsinais-Suomessa. Hankkeessa yhdistetään MLL:n Varsinais-Suomen piirin ammatillisesti ohjattu tukihenkilötoiminta ja yhdistysten vapaaehtoisten paikallinen, yhteisöllinen toiminta.

Toiminnassa vapaaehtoiset kutsuvat uudet naapurinsa tutustumaan lähiympäristöön, paikallisiin ihmisiin ja toimintaan. Lapset, nuoret ja perheet saavat tukea kotoutumiseen ja turvallisen yhteisön, johon liittyä ja jossa toimia omien voimavarojen mukaan.


Toiminnan tavoitteet:

  • Tarjota vapaaehtoisille selkeä toimintamalli auttaa maahan muuttaneita perheitä paikallisesti.
  • Tehdä MLL:n jo olemassa oleva paikallinen toiminta näkyväksi ja ohjata maahan muuttaneita perheitä perhekahviloihin, peuhuihin, tapahtumiin, kerhoihin jne.
  • Tukea maahan muuttaneiden lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä laajentaa heidän sosiaalisia verkostojaan ja lisätä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.
  • Vahvistaa maahan muuttaneiden perheiden toimijuutta kehittämällä yhteisöjä ja paikallista toimintaa yhdessä uusien naapureiden kanssa.
  • Lisätä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä ja kehittää erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä taitoja.


Toiminnan vaiheet:

  •  Paikallisyhdistyksille rekrytoidaan yhdyshenkilö ja vapaaehtoiset, jotka perehdytetään ja koulutetaan Naapuri-toimintaan.
  • Paikallisesti kartoitetaan  eri tahojen käytäntöjä tukea maahan muuttaneiden perheiden kotoutumista ja arkea.
  • Viestitään ja toimitaan aktiivisesti paikallisissa verkostoissa.
  • Kehitetään uusia vapaaehtoisten tukemisen muotoja.

Juuri sinä voit olla MLL-naapuri!

Naapuri-toiminta on ihmisten interaktiivista kohtaamista, ja vapaaehtoisena voi toimia hyvin monella eri tapaa. Voit esimerkiksi auttaa uusia naapureitasi tutustumaan ruokakaupan valikoimaan tai kirjaston palveluihin, ryhtyä harrastuskaveriksi tai kutsua heidät iltateelle. Voit osallistua retkien, tapahtumien ja muun yhteisen toiminnan järjestämiseen tai toimia pop up-vapaaehtoisena ja tulla apukäsiksi tarvittaessa silloin, kun sinulle sopii. Mukaan toimintaan voi lähteä ihan itsekseen, koko perheen voimin tai kaveri- ja työporukalla.

MLL:n paikallisyhdistykset toimivat alueensa Naapuri-toiminnan kotipesinä, ja yhdistysten yhdyshenkilöt tukevat toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. MLL:n Varsinais-Suomen piirin Naapuri-hankkeen työntekijät vastaavat toiminnan käynnistymisestä ja kehittämisestä sekä yleisesti toiminnan edellyttämästä tuesta.

Toiminnan käynnistämisen tueksi


Naapuri-toiminnan info paikallisyhdistysten Kaakaota ja konkretiaa –illassa 
ke 12.4. klo 18–19.

Teams -linkin saat sähköpostilla.


Perehdytys paikallisyhdistyksille Naapuri-toimintaan 
ti 9.5. klo 17.30–19.30

Teams -linkin saat sähköpostilla.


Kutsukaa meidät kylään yhdistyksenne kokoukseen tai tapahtumaan ja suunnitellaan yhdessä mitä kaikkea Naapuri-toiminta voisi olla teidän yhdistyksessänne!

Lisätiedot:

Anne Brunberg
045 132 6736
anne.brunberg@mll.fi

Elizabelle Laine
044 704 4647
elizabelle.laine@mll.fi