Silta sujuvaan lukemiseen -Tietoa ja tukea koteihin

Lukusilta.fi tarjoaa tietoa, vinkkejä ja kokemuksia vanhemmille ja muille asiasta kiinnostuneille.


Lukumummeille ja -vaareille valtakunnallista tunnustusta

https://www.sttinfo.fi/tiedote/nnkyn-10-000-euron-tunnustuspalkinto-lukumummi--ja-vaaritoiminnalle-ja-laulukontti--hankkeelle?publisherId=3590&releaseId=44683117

Kylämummi- ja -vaaritoiminta

MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa muun muassa perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. Monet tulevat mukaan, koska ajan viettäminen lasten kanssa on mukavaa.

Joillakin kylämummeilla tai -vaareilla on omia lastenlapsia, toisilla ne asuvat kaukana ja toisilla ei vielä ole lapsenlapsia. Yhteistä heille on, että he ovat aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa.

Puolet kylämummeista ja -vaareista käy tapaamassa lapsia kerran viikossa, muut useammin tai harvemmin. Jokainen voi osallistua oman elämäntilanteensa ja voimiensa mukaan. Kylämummeille ja -vaareille järjestetään myös vertaistapaamisia.

Jos kiinnostuit kylämummi ja -vaaritoiminnasta, ota yhteyttä: Enni Lindberg, 044 353 7611 tai enni.lindberg@mll.fi. Saat perehdytyksen tehtävään ja tukea toimimiseen.


 

Voit toimia myös lukumummina- ja -vaarina

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat tarkan lukutaidon, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta ja työlästä, lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Se taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin koulutuksesta ja työelämästäkin.

Lukumummi ja – vaari toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä, kun vapaaehtoiset osallistuvat lasten arkipäivään ja lapset saavat säännöllisen kontaktin isovanhempiensa sukupolveen.

MLL:n Varsinais-Suomen piiri on käynnistänyt Lukumummi- ja –vaari toimintaa Niilo Mäki instituutin kehittämän mallin innoittamana. Nyt tarvitaan innokkaita vapaaehtoisia tukemaan lasten lukemista. Olisitko Sinä yksi uusista lukemisen tukijoista?

Mitä lukumummina tai –vaarina sitten teen?

Luet koululla yhdessä kirjaa niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Lukemisen jälkeen keskustelette lukemastanne. Tarkoituksena on innostaa lapsia lukemaan yhteisten lukutuokioiden avulla.

Mihin sitoudun?

Käyt koululla lukemassa omien mahdollisuuksiesi mukaan, noin kerran viikossa.

Tarvitsenko erityistaitoja?

Et! Iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät. Saat meiltä ohjausta, perehdytystä ja tukea vapaaehtoistyöhösi.

Lue lisää lukumummi- ja lukuvaaritoiminnasta täältä.


 

 

Vaikuttaa oikein hyvältä. Miten pääsen mukaan?
Ota yhteyttä!

Katja Rippstein
puh. 045-1326 736
katja.rippstein(at)mll.fi