Yhdistyksille

Ajankohtaista


Vuoden valinnat 2019

Piiri palkitsee taas vuoden aktiivisimpia vapaaehtoisia ja merkittävimpiä tekoja ja toivoo yhdistyksiltä ehdotuksia vuoden valinnoiksi. Ehdotuksia voi toimittaa 1.10. saakka osoitteeseen janina.andersson@mll.fi

Palkitsemme vuosittain vapaaehtoisia ja yhdistyksiä neljässä kategoriassa seuraavin kriteerein:

Vuoden vapaaehtoinen:

- Tekee merkittävää vapaaehtoistyötä ja toimii aktiivisesti MLL:ssä
- Luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä
- Toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys

Vuoden yhdistys:

- Toiminta vastaa paikkakunnan lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin
- Kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti
- Reagoi nopeasti muuttuvissa tilanteissa
- Luo positiivista kuvaa MLL:stä
- Tekee toimivaa yhteistyötä ja hoitaa talousasioitaan sujuvasti
- Vapaaehtoistyössä jaksetaan ja toiminnassa näkyy tekemisen ilo
- Jäsenmäärän kehitys on positiivista
- Toiminta innostaa vapaaehtoistyöntekijöitä mukaan

Vuoden teko:

- Edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia
- Enemmänkin, kuin normaalia toimintaa
- Voi olla esimerkiksi uusi toimintatapa tai uusi idea, joka voi toimia esimerkkinä muillekin
- Voi olla myös olemassa oleva toimintamuoto, joka jollakin tavoin osoittaa erityistä paneutumista, laajuutta ja laadukkuutta

Vuoden nuori/nuoret:

- Alle 18-vuotias
- Toimii aktiivisesti MLL:ssä
- Luo toiminnallaan positiivista kuvaa MLL:stä
- Toiminnassa näkyy tekemisen ilo, auttaminen ja inhimillisyys


Ota yhteyttä:

Enni Lindberg
044 353 7611
enni.lindberg@mll.fi

Turun, Ahvenanmaan, Turun itäisten kuntien ja Salon 
seudun yhdistykset

Jonna Nurminen
040 077 0892
jonna.nurminen@mll.fi

Vakka-Suomen, Akselin alueen ja Turun läntisten kuntien yhdistykset

Katja Rippstein
045 132 6736
katja.rippstein@mll.fi

Loimaan seudun yhdistykset