Organisaatio

Valtakunnallisella tasolla toimii MLL:n keskusjärjestö ja maakunnallisella tasolla piirijärjestö, jonka piiriin esimerkiksi Varsinais-Suomessa kuuluu 67 paikallisyhdistystä. Varsinais-Suomen paikallisyhdistyksillä on vuonna 2019 ollut 11550 henkilöjäsentä.
MLL:n järjestörakenne 2019

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen järjestö, joka toimii valtakunnallisella (keskusjärjestö), maakunnallisella (piirijärjestöt) ja paikallisella tasolla (paikallisjärjestöt). Keskusjärjestön toimintaa ohjaa liittokokous, joka kokoontuu kerran kolmessa vuodessa. Piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset ovat edustettuina liittokokouksessa. Liittokokous määrittelee yhteiset valtakunnalliset linjat. 

Piirin toimintaa ohjaavat vuosittain kokoontuvat kevät- ja syyskokous, joissa paikallisyhdistykset ovat edustettuina. Piirihallitus johtaa piirin työtä.

Varsinais-Suomen piirin työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Piirihallitus

Jäsenet

Jussi Mertsola, puheenjohtaja
Satu Haapalainen
Anne Himberg
Raisa Kankaanpää
Minna Koivurinta
Johanna Kourusuo
Marika Laaksonen
Marika Runola
Jan Söderholm
Visa Vanamo

Varajäsenet

Jarmo Heimo
Johanna Savo
Taija Kavalto
Minna Rautanen
Juha Alikoivisto
Tuulia Merivuori-Marisa