Uskallamme puhua, kestämme kuulla

Vuosina 2018–2019 toteutettavassa Uskallamme puhua, kestämme kuulla! -hankkeessa puhutaan seksuaalisesta häirinnästä sekä peruskouluikäisille että toisen asteen opiskelijoille varsinaissuomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Toiminta toteutetaan yhteistyössä neljän yläkoulun, kahden lukion ja yhden ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä ja ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää – niin netissä kuin jokapäiväisissä kohtaamisissa.  Samalla madalletaan puheeksi ottamisen kynnystä sekä lisätään tietoa siitä, miten lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Tavoitteena on myös syventää ammattilaisten tietoutta aiheesta ja lisätä valmiutta kohdata seksuaalista häirintää omassa työssä, oppilaitoksissa ja kouluissa. Hankkeessa luodaan toimintamalli, joka on myöhemmin monistettavissa kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Hankeen toiminta alkoi joulukuussa 2018 oppilaille tehdyllä anonyymillä nettikyselyllä. Keväällä 2019 pidetään oppitunnit, vanhempainilta sekä opettajien koulutus lseksuaaliseen häirintään, sen ennaltaehkäisemiseen ja kyselyn tuloksiin liittyen. Hankkeen lopuksi toteutetaan palautekysely hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta.

Hanke on AVI:n, MLL:n Turun yhdistyksen ja erään säätiön rahoittama.

Lisätiedot:

Outi Lehtinen
044 0770952
outi.lehtinen@mll.fi