Vauvaperhe-hanke

Vauvaperhe-hankkeen tarkoituksena oli kehittää vauvaperheen palveluita siten, että kunnan sosiaali- ja terveystoimen, MLL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden tuottamat palvelut muodostavat saumattoman ja helposti saavutettavan kokonaisuuden. MLL:n Varsinais-Suomen piiri kehitti hankkeen aikana vapaaehtoistoimintojaan ja kunnat ammatillisia palveluitaan. 

Hankkeen kohderyhmänä oli vauvaperheet. Vauvaperhe-hanke toteutettiin Varsinais-Suomen kuudessa kunnassa vuosina 2005–2009. Hankekuntina olivat Lieto, Paimio, Piikkiö, Somero, Uusikaupunki ja Turussa Varissuon kaupunginosa sekä Kehittämisperhekeskus Marakatti. Kehittämistyötä tehtiin myös yhteistyössä TYKS:n lastenklinikan kanssa. 

Tukea tuleville ja tuoreille vanhemmille

Vauvaperhe-hankkeessa kehitetyt vertaisryhmätoiminnat Raskaustreffit ja Äitien Virtapiiri olivat näkyvästi esillä Pohjoismaisessa Perhekeskuskonferenssissa Espoossa 5.–6.5.2010. Hankkeessa työskennellyt koordinaattori Petra Henriksson kertoi hankkeen kehittämistyön nojaavan niihin tutkimustuloksiin, että vertaistuella on suuri merkitys yksilön jaksamiselle ja elämänhallinnalle. Vertaisryhmien merkitys sosiaalisen tuen antajana ja yhteisöllisyyden edistäjänä on kiistaton.

Lisätiedot:

Katja Rippstein
045 1326 736
katja.rippstein@mll.fi