Vahvuutta vanhemmuuteen

MLL:n Varsinais-Suomen piiri oli mukana valtakunnallisessa Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa, jota toteutettiin vuosina 2010–2014. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää perhe- ja neuvolajärjestelmäämme  soveltuva vanhempien ja vauvojen perheryhmämalli. 

Perheryhmätoimintaa tarjotaan ensimmäisen lapsensa saaneille vanhemmille vauvojen ollessa noin 2–4 kuukautta vanhoja. Perheryhmässä on tavoitteena tukea ja ohjata vuorovaikutusta oman lapsen kanssa, opetella ymmärtämään ja tulkitsemaan lapsen käyttäytymistä ja viestejä sekä tukea tasavertaista vanhemmuutta. Perheryhmätoiminnalla vahvistetaan vanhemman kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita. Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmämälli perustuu Yalen yliopistossa kehitettyyn Parents First -ohjelmaan.

Perheryhmänohjaajakoulutus

MLL:n Varsinais-Suomen piiri toimi yhtenä hankkeen koulutuskeskuksista, ja osana hanketta tarjosimme perheryhmänohjaajakoulutusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin alueen työntekijöille. Perheryhmät toteutettiin yhteistyössä kumppanuuskuntien kanssa. Hankkeessa kunnan työntekijät (neuvolan terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, sosiaalityöntekijä tai lastentarhanopettaja) koulutettiin valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti ohjaamaan ryhmiä yhdessä työparin kanssa.

Vaikka hanke on päättynyt, järjestämme edelleen Vahvuutta vanhemmuuteen -ohjaajakouluksia lapsi- ja perhetyön ammattilaisille.

Lisätiedot:

Johanna Franska
040 551 9637
johanna.franska@mll.fi