Uskallamme puhua, kestämme kuulla

#eioook.

Vuosina 2018–2019 toteutetussa Uskallamme puhua, kestämme kuulla! -hankkeessa puhuttiin seksuaalisesta häirinnästä sekä peruskouluikäisille että toisen asteen opiskelijoille varsinaissuomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Toiminta toteutettiin yhteistyössä neljän yläkoulun, kahden lukion ja yhden ammatillisen oppilaitoksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä lasten, nuorten ja aikuisten tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä ja ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää – niin netissä kuin jokapäiväisissä kohtaamisissa.  Samalla madalletaan puheeksi ottamisen kynnystä sekä lisätään tietoa siitä, miten lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Tavoitteena oli myös syventää ammattilaisten tietoutta aiheesta ja lisätä valmiutta kohdata seksuaalista häirintää omassa työssä, oppilaitoksissa ja kouluissa. Hankkeessa luotiin toimintamalli, joka on myöhemmin monistettavissa kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.

Hankeen toiminta alkoi joulukuussa 2018 oppilaille tehdyllä anonyymillä nettikyselyllä. Keväällä 2019 pidettiin oppitunnit, vanhempainilta sekä opettajien koulutus seksuaaliseen häirintään, sen ennaltaehkäisemiseen ja kyselyn tuloksiin liittyen. Hankkeen lopuksi toteutetaan palautekysely hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta.

Hanke oli AVI:n, MLL:n Turun yhdistyksen ja erään säätiön rahoittama.

Vaikka varsinainen hanke on päättynyt, jatkamme seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn liittyvien teemojen parissa tilattavien koulutusten ja vanhempainiltojen muodossa. Lue lisää ja tilaa koulutus tai vanhempainilta.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Lisätiedot:

Outi Lehtinen
044 0770952
outi.lehtinen@mll.fi