Työllisty järjestöön

Vuodesta 2005 asti toiminut Työllisty järjestöön -hanke päättyi vuonna 2016 rahoituksen loputtua. Työllisty järjestöön -hanke tarjosi työkokeilu- ja työpaikkoja pitkään työttöminä olleille henkilöille yhdistyksissä ja järjestöissä koko Varsinais-Suomen alueella. Työmahdollisuuksia tarjottiin pääasiassa työhallinnon tukimuotojen eli palkkatuen ja työkokeilun avulla. Työ- tai työkokeilujakson ja siihen yhdistetyn henkilökohtaisen ohjauksen ja yritysyhteistyön tavoitteena oli työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Hanketta toteutettiin yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hanke tarjosi yhdistyksille apua työllistämiseen ja rekrytointiin sekä vapaaehtoisena esimiehenä toimimiseen liittyvissä asioissa.

Asiakastavoitteen toteutuminen

Vuosittainen asiakastavoite oli 150 asiakasta, joista 50 henkilöä työllistyy yhdistyksiin ja järjestöihin ja joista 100 saa alkuohjausta. Vuonna 2016 toteuma oli 105 asiakasta, joista 38 sai työkokeilu- tai työpaikan ja joista 67 sai alkuohjausta. Syynä tähän oli palkkatuen määrärahojen loppuminen kesken vuoden.

Jatkotyöllistyminen

Ohjauksen vaikuttavuutta on seurattu jatkotyöllistymisprosentilla. Tieto on kysytty heti jakson päättymisen jälkeen sekä 3–6 kuukauden päästä jakson päättymisestä. Vuosittainen jatkotyöllistämistavoite on vaihdellut 10–20 % välillä (työllistynyt avoimille markkinoille), ja hanke on aina ylittänyt tavoitteen. Vuonna 2016 hankkeen päättäneistä 32 % oli työssä avoimilla markkinoilla.

Hankkeen aikana sen kautta työmahdollisuuksia tarjonneet yhdistykset ja järjestöt

 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, ml. Perhekeskus Marakatti Turussa ja Perhekeskus Satelliitti Raisiossa
 • MLL:n Mynämäen paikallisyhdistys
 • MLL:n Laitilan paikallisyhdistys
 • MLL:n Halikon paikallisyhdistys
 • MLL:n Varissuon paikallisyhdistys
 • MLL:n Uudenkaupungin paikallisyhdistys
 • MLL:n Turun paikallisyhdistys
 • Turun Seudun Vanhustuki ry
 • Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
 • Lounais-Suomen Syömishäiriöperheet
 • Syömishäiriöliitto
 • Turun seudun keliakiayhdistys ry
 • Turun Seudun Nivelyhdistys ry
 • Turun mielenterveysyhdistys ITU ry
 • Pro Sinervo ry
 • TIETU ry
 • Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
 • Naantalin 4H-yhdistys
 • SPR:n Varsinais-Suomen piiri
 • Turun Urheiluliitto, Voimistelu- ja liikuntajaosto
 • Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset – FinFami ry

Lisätiedot:

Janina Andersson
040 509 8998
janina.andersson@mll.fi