Porukalla paras!

Porukalla Paras! -hanke on vuosina 2017–2019 toteutettu yhteishanke, jota koordinoi MLL:n Varsinais-Suomen piiri. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitiivistä sukupolvitoimintaa Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa ja Taivassalossa. Hankkeessa maahanmuuttaja- ja sukupolvitoiminta yhdistyivät uudella tavalla, sillä hankkeessa pyrittiin tavoittamaan myös seniori-ikäisiä maahanmuuttajia mukaan vapaaehtoistoimintaan ja monipuolistamaan paikallisen toiminnan ja tapahtumien kävijäkuntaa. Hankkeen tavoitteena olikin vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallistumisen mahdollisuutta, siten että kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumisen esteenä.

Käytännössä hanke järjesti erilaisia tapahtumia, retkiä, vierailuja, kerho- ja luontotoimintaa, kouluyhteistyötä sekä Kylämummi- ja -vaaritoimintaa Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa ja Taivassalossa. Hankkeessa järjestettiin myös koulutusta ja kehittämispäiviä toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistyksistä mukana olivat Lemun, Maskun, Nousiaisten, Paimion ja Taivassalon paikallisyhdistykset. Hankkeessa ovat lisäksi mukana SPR:n Varsinais-Suomen piiriSuomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Lounais-Suomen Martat

Varsin Hyvä, joka on yksi Suomen Leader -ryhmistä, rahoitti Porukalla Paras! -hanketta EU-rahalla. Varsin Hyvä -yhdistyksen toiminnan taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen ja sen maaseudun kehittämisen hyväksi.

Lisätiedot:

Katja Rippstein
045 1326 736
katja.rippstein@mll.fi