Otetaan koppi

Pidetään huolta, ettei kukaan jäisi yksin.

Otetaan koppi -hanke toteutettiin 2019–2021.  Hankkeen tarkoituksena oli auttaa ja tukea vanhemmuutta varsinaissuomalaisissa lapsiperheissä. Hanke toimi sosiaalisessa mediassa, verkossa sekä Perhetalo Heidekenillä. 

Hankkeen tavoite oli saattaa avun tarvitsijat ammatillisen avun piiriin palveluohjauksen kautta. Hankkeessa järjestettiin myös ryhmiä kysynnän mukaan, niin verkossa kuin kasvokkain, toteutettiin teematuokioita, sekä koulutettiin vertaisia kokemusasiantuntijoiksi.

Hankkeen rahoitti STEA.

Vaikka hanke on loppunut, toiminta jatkuu Turun seudun Mameissa uuden digitaalisen kohtaamispaikan tiimin myötä.

Turun seudun Mamien digitaalinen kohtaamispaikka toimii osana Avoin kohtaamispaikka Marakattia.

Tutustu Turun Seudun Mameihin tästä linkistä.

Tutustu Avoin kohtaamispaikka Marakattiin tästä linkistä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Otetaan Koppi -hankkeen logo.
Hanketta tuetaan Veikkauksen tuotoilla.