Avoimet työpaikat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö. Vuonna 1950 perustetun piirijärjestömme alueella toimii 67 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on lähes 11 000 jäsentä. Piirin toimintaa tukevat mm. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), kunnat ja yritykset.

Piirin noin 30-henkinen palkattu henkilöstö etsii moniammatilliseen porukkaansa lisävahvistusta. Tunnuslauseemme Lapset ensin toimii johtotähtenä ensinnäkin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin eteen tekemällemme työlle, mutta se näkyy myös työyhteisössämme tsemppaavana ilmapiirinä. Meillä työntekijät saavat vaikuttaa työnsä sisältöön, vahvistaa ja monipuolistaa omaa osaamistaan sekä osallistua piirin toiminnan kehittämiseen. Ole yksi meistä ja lähetä avoin hakemus jo tänään!

Haemme kahta koordinaattoria ja yhtä moderaattoria uuteen Otetaan koppi -hankkeeseemme (STEA), jossa tuetaan vanhemmuutta verkossa. Kohderyhmänä ovat koko Varsinais-Suomen lapsiperheet, mutta pääasiallinen toimintaympäristö on MLL:n Turun yhdistyksen Turun Seudun Mamit -Facebook-ryhmä.

Koordinaattorit (2 paikkaa):

Koordinaattorin ensisijainen tehtävä on kehittää uusi ehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan digitaalisen tuen muoto. Se on sekä ammatillista tukea ja apua verkossa että verkkovertaistukea. Perheiden tarpeiden mukaan tukeen voi liittyä myös muutakin toimintaa kuin verkkoauttamista. Kehittämistyössä keskitytään ketteriin kokeiluihin, joissa palvelumuotoilun keinoin etsitään parhaita mahdollisia tapoja verkkoauttamiseen.

Koordinaattorin ydinosaamista on erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden kohtaaminen, keskusteluapu ja ryhmänohjaus. Lisäksi koordinaattorin tehtävä on koota työlle tarvittavat verkostot ja rakentaa palveluohjauksen polkua. Koordinaattori vastaa hankkeen tavoitteiden saavuttamisesta ja siihen liittyvästä hanketyöstä (arviointi, talous) ja viestinnästä.

Tehtävä edellyttää hyvää perheiden palvelujärjestelmän tuntemusta, johon kuuluvat vahvasti myös järjestöjen toiminnat ja palvelut. Työssä eduksi katsotaan kokemus verkkoauttamisesta, hyvät kirjoitustaidot, nopea kyky oppia uutta, hyvät sosiaaliset taidot ja kyky toimia itsenäisesti. Vähintään toisella koordinaattorilla tulee olla vahva osaaminen hankehallinnoinnista (talous) ja kyky hoitaa vaativa raportointi. Hakijoilla tulee olla vähintään opisto- tai AMK-tason sosiaali-, terveys- tai sivistysalan tehtävään soveltuva koulutus. Työtehtävä sisältää paljon varallaoloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin.

Moderaattori (1 paikka):

Moderaattorin tehtäviin kuuluu vastata sivuston teknisestä ylläpidosta ja keskustelujen ohjaamisesta tarvittaessa. Hän kontaktoi koordinaattoreita, kun sivustolle ilmestyy vaativimpia aiheita tai anonyymejä avunpyyntöjä.

Tehtävä edellyttää hyvää tietoteknistä osaamista, nopeaa oppimiskykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja itsenäistä työotetta. Eduksi katsotaan kokemus keskustelupalstojen moderoinnista. Koulutuksen minimitaso on ammatillinen koulutus

Tärkeintä on intohimo kehittää uutta ja tehdä järjestötyötä sosiaalisessa mediassa.

Työnantaja:
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry 
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku 
kotisivut: varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Työsuhde: määräaikainen (3v), tehtävä alkaa helmikuussa 2019
Työaika: 38 h/vko, 
Palkkaus: 
Koordinaattorit: Sosiaalialan TES, 5. vaativuusryhmä Moderaattori: 3. vaativuusryhmä

Lisätietoja: 13.12-25.12 ja 8.1.- Janina Andersson, p. 040 5098998, janina.andersson@mll.fi

Hakuaika: Haku päättyy 9.1.2019
Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen janina.andersson@mll.fi

Viestintä- ja rekrytointiassistentti

Haemme viestintäassistenttia perhetalo Heidekenille Tukihenkilötoiminnan tiimiin. Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua ja yhteisiin laatukriteereihin perustuvaa vapaaehtoistyötä, jota toteutetaan ehkäisevänä työnä varhaisen tuen näkökulmasta. Toiminnan lähtökohtina ovat lapsen ja nuoren etu sekä vanhemmuuden tukeminen.

Käytännössä viestintäassistentin tehtäviin kuuluu tiimin viestintäaineiston suunnittelu-, toteutus- ja taittotehtäviä, eri viestintäkanavien käyttöä, viestintää ja tiedotusta tukevia tehtäviä sekä monipuolista sisällön tuottamista ja siihen osallistumista.

Tukihenkilötoiminnan tiimin jäsenenä viestintäassistentti osallistuu vapaaehtoisten rekrytointitilaisuuksiin ja niiden suunnitteluun. Tykkäät kohdata ihmisiä ja tartutat oman innostuksesi myös muihin.

Tehtäviin kuuluu myös mm. valokuvaamista eri tilaisuuksissa, kuvien käsittelyä ja kuvapankin ylläpitoa. Lisäksi viestintäassistentti toimii yhteyshenkilönä esimerkiksi paino- ja julkaisupaikkoihin.

Tehtävä edellyttää hyvää tietoteknistä ja sanallista osaamista, nopeaa oppimiskykyä, hyviä sosiaalisia taitoja ja itsenäistä työotetta. Nopeat käänteet aikatauluissa eivät saa sinua hämilleen, osaat suunnitella tarvittaessa nopeastikin aikataulut uusiksi. Tehtävässä hyödyksi on aiempi kokemus vapaaehtoistyöstä.

Tärkeintä on aito kiinnostus tehdä järjestötyötä.

Työsuhde on määräaikainen vuoden 2019 loppuun asti. Tavoitteena on saada rahoitusta sen jatkamiseen.
Palkkaus Sosiaalialan TES, 3. vaativuusryhmä

Jos tunnistit itsesi, lähetä luova hakemuksesi ja CV:si 9.1. mennessä osoitteeseen: juhani.rantanen@mll.fi

Lisätietoja Juhani Rantanen, p. 040 549 6012, juhani.rantanen@mll.fi 
arkisin klo 9-15