Toimintamme lukuina (2016)

 • 68 paikallisyhdistystä, joissa yhteensä 10 884 jäsentä
 • 1263 vapaaehtoista (ei sis. luottamushenkilöitä)
 • 68 840 tehtyä vapaaehtoistoiminnan tuntia
 • perhekahviloissa 56 699 käyntiä
 • kerhoissa 56 560 käyntiä
 • vertaisryhmissä 5855 käyntiä
 • tapahtumiin, retkiin ja leireihin osallistui 39 155 henkilöä
 • tukihenkilötoiminnassa 191 tukisuhdetta
 • koulutuksiin osallistui vuoden aikana 11 839 henkilöä joista aikuisia 3347 (tukioppilasohjaajia, tutortoiminnan ohjaajia, vanhempia, muita aikuisia) ja lapsia/nuoria 8492 (tukioppilaita, tutoreita, oppilaita)
 • lastenhoitotunteja tehtiin yhteensä 8330

Vuosikertomus 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Suunnitelma vuosille 20152017

 

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet 

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus 
 • Arjen arvostus

Tietoa meistä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry on alueellinen kansalaisjärjestö, joka on edistänyt lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia vuodesta 1950 lähtien.

Piirin alueella toimii 68 MLL:n paikallisyhdistystä, joissa on jäseniä yhteensä 10 884 (2016). Piirin toimintaa tukevat mm. sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla, kunnat ja yritykset.

Piiri tuottaa palveluita lapsiperheille, kunnille ja ammattilaisille, vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon sekä tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Toimintamuodot

 • Lastenhoitotoiminta
 • Tukihenkilö-, kaveri- ja perhekummitoiminta sekä Ystäväksi maahanmuuttajaäidille
 • -toiminta
 • Vapaaehtoistyö
 • Nuorisotoiminta (tukioppilastoiminta, ennaltaehkäisevä päihdetyö, mediakasvatus)
 • Perhepalvelut (lapsiperhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, ennaltaehkäisevä perhetyö sekä vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen hoito, valvotut tapaamiset ja ammatillinen tukihenkilötoiminta)
 • Perhekahvilat ja perhekeskukset Varsinais-Suomessa
 • Kerhotoiminta
 • Vertaisryhmätoiminta
 • Työnohjaus- ja konsultointipalvelut
 • Työllistämis- ja rekrytointipalvelut
 • Koulutuspalvelut
 • Yhdistysten toiminnan tukeminen
 • Avoimet leikkipaikat Leikkilät (Forum, Turku ja Plaza, Salo)
 • Kehittämishankkeet (Työllisty järjestöön, Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta, Koko Suomi leikkii)

Kohderyhmät

 • Lapset, nuoret ja lapsiperheet eri elämäntilanteissa
 • Kunnat ja ammattilaiset
 • Yhdistykset
 • Työnhakijat
 • Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja
Janina Andersson
Puh. 040 509 8998
janina.andersson(at)mll.fi

Tutustu MLL katalogiin!

Kaipaatko mielekästä tekemistä? 
Onko meidän lähellä perhekahvilaa?

Suunnitteletko vanhempainiltaa?
 

MLL:n Varsinais-Suomen piirin ja alueen paikallisyhdistysten runsas palveluvalikoima ja toiminta on koottu yksiin kansiin vuoden 2017 osalta. Tuoreesta katalogista löytyy tietoa piirin perustoiminnoista ja koulutuksista.

Tutustu ja tule mukaan!