Uskallamme puhua, kestämme kuulla: seksuaalisen häirinnän ehkäisy -hanke

 

Seksuaalinen häirintä #eioook !

 

Uskallamme puhua, kestämme kuulla! – hankkeessa jalkaudutaan yhteensä kuuteen turkulaiseen kouluun ja oppilaitokseen puhumaan seksuaalisesta häirinnästä sekä peruskouluikäisille että toiseen asteen opiskelijoille. Toiminta toteutetaan yhteistyössä kahden turkulaisen yläkoulun, kahden lukion ja kahden ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Yhteistyökoulujen ja oppilaitosten kontaktointi aloitetaan syyskuussa 2018.

Ennaltaehkäisevän seksuaalisen häirinnän hankkeen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä ja ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää - niin netissä kuin jokapäiväisissä kohtaamisissa.  Samalla madalletaan puheeksi ottamisen kynnystä sekä lisätään tietoisuutta myös siitä, miten lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Tavoitteena on myös syventää ammattikasvattajien tietoutta seksuaalisesta häirinnästä, miten sitä ennaltaehkäistään ja samalla myös valmiutta kohdata seksuaalista häirintää omassa työssä, oppilaitoksissa ja kouluissa. Hankkeessa luodaan koulu- ja opiskeluympäristöön toimintamalli, joka on myöhemmin monistettavissa kaikkiin peruskouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Samalla voivat myös työyhteisöt kiinnittää entistä enemmän huomiota turvalliseen työympäristöön.

Hankeen toiminta koulujen ja oppilaitosten kanssa alkaa  joulukuussa 2018 oppilaille tehdyn anonyymin nettikyselyn tiimoilta ja keväällä 2019 pidetään oppitunnit, vanhempainilta sekä opettajien koulutus seksuaalisesta häirintään ja sen ennaltaehkäisemiseen sekä koulussa tehdyn kyselyn tuloksiin liittyen. Hankkeen lopuksi kootaan palautekyselyn muodossa kokemuksia hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta.

Uskallamme puhua, kestämme kuulla! – Nuorten seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisevä hanke on AVI:n, MLL:n Turun yhdistyksen ja yhden säätiön rahoittama ja se toteutetaan vuosina 2018 – 2019. Hankkeen yhteistyökumppaneita päivitetään hankkeen edetessä.

 

Tunnista seksuaalinen häirintä
 

 • Seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • Epäasialliset seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • Epäasialliset seksuaaliset sisällöt ja yhteydenotot eri sosiaalisen median kanavissa, WhatsApp-, Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot
 • Pornografisten aineistojen lähettäminen
 • Fyysinen koskettelu ja lähentely
 • Sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset
 • Seksuaalirikos kuten raiskaus, sen yritys tai seksuaalinen ahdistelu

 

Jos kohtaat häirintää
 

 • Muista, että epäasiallista kohtelua ei tule sietää
 • Sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta, jos se on sinulle epämiellyttävä
 • Kerro häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa ja käske häntä lopettamaan
 • Älä vastaa asiattomiin viesteihin ja yhteydenottoihin
 • Puutu, jos näet häirintää. Tue ja usko häirintää kokenutta kaveria
 • Tallenna todisteet seksuaalisesta häirinnästä; pidä kirjaa tapahtumista, ota kuvakaappauksia ja tallenna kuvat ja viestit
 • Ole valmis kertomaan aikuiselle ja vaadi, että asialle tehdään jotain, että häirintä saadaan loppumaan
 • Uskalla puhua ja muista, että häirintä ei ole koskaan häirinnän kohteen syytä!