Porukalla Paras! -hanke

Porukalla Paras! -hanke on uusi, vuonna 2017 alkanut yhteishanke, jota koordinoi MLL:n Varsinais-Suomen piiri. Hankkeen tavoitteena on käynnistää uutta paikallista kulttuurisensitiivistä sukupolvitoimintaa Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa ja Taivassalossa. Hankkeessa maahanmuuttaja- ja sukupolvitoiminta yhdistyvät täysin uudella tavalla hankkeen pyrkiessä tavoittamaan myös seniori-ikäisiä maahanmuuttajia mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä monipuolistamaan paikallisen toiminnan ja tapahtumien kävijäkuntaa. Hankkeen tavoitteena onkin vähentää yksinäisyyttä sekä lisätä osallistumisen mahdollisuutta, jossa kieli, sukupuoli tai ikä ei ole osallistumisen esteenä.

Käytännössä hanke järjestää erilaisia tapahtumia, retkiä, vierailuja, kerho- ja luontotoimintaa, kouluyhteistyötä sekä Kylämummi- ja -vaaritoimintaa Maskussa, Nousiaisissa, Paimiossa ja Taivassalossa. Hanke järjestää myös koulutusta ja kehittämispäiviä toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistyksistä mukana ovat Lemun, Maksun, Nousiaisten, Paimion ja Taivassalon paikallisyhdistykset. Hankkeessa ovat lisäksi mukana SPR:n Varsinais-Suomen piiriSuomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Lounais-Suomen Martat

Varsin Hyvä, joka on yksi Suomen Leader-ryhmistä, rahoittaa Porukalla Paras! -hanketta EU-rahalla. Varsin Hyvä -yhdistyksen toiminnan taustalla on tahto toimia Varsinais-Suomen ja sen maaseudun kehittämisen hyväksi.

Lisätietoa Leaderista: leadersuomi.fi.

Lisätietoa Leaderin Varsin Hyvä -ryhmästä: varsinhyva.fi.