Perhepalvelut

MLL V-S piirin Perhepalvelut Oy tuottaa monimuotoisia sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia palveluita lapsille, nuorille ja perheille. Palveluja toteuttaa moniammatillinen tiimi, joka toimii lapsiperheiden kotipalvelun tuottajana tiiviissä yhteistyössä useiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Palvelut on mahdollista räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan ja niitä on saatavilla vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.

Palvelut perheille:

  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Ympärivuorokautinen lasten kotihoito
  • Omaishoidon tuen palvelu
  • Ammatillinen tukihenkilötoiminta
  • Perhetyö
  • Tuetut ja valvotut tapaamiset ja valvotut vaihdot

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla tuetaan perheitä arjen sujumisessa ja jaksamisessa. Palvelu vahvistaa perheiden hyvinvointia sekä ehkäisee perheen tilanteen vaikeutumista. Kotipalvelu sisältää apua lastenhoidossa ja jokapäiväisissä kotitöissä. Kotipalvelua tarjotaan perheille nopeasti, joustavasti ja yksilöllisesti perheen tarpeen mukaan.

Kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen myöntää perheelle aina perheen oman kunnan sosiaalipalveluviranomainen. Lapsiperheellä on oikeus saada lapsiperheiden kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sitä edellyttää. Palvelun tarpeen syynä voi olla esimerkiksi verkostojen puute, sairaus, synnytys tai erotilanne. 

Kotipalvelun työntekijät ovat lasten kanssa toimimiseen erikoistuneita alan ammattilaisia, lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen osaajia ja ennaltaehkäisevien palvelujen asiantuntijoita.

Kunnan palvelusetelin saaneet perheet voivat itse tilata lapsiperheiden kotipalvelua MLL:n palveluvälityksestä monessa Varsinais-Suomen kunnassa.

Tilaa kotipalvelua palvelusetelillä:

Arkisin klo 8–11
0400 839 749
palveluvalittaja.varsinais-suomi@mll.fi

Lisätiedot:

Perhepalvelupäällikkö
Essi Waher
044 791 0803
essi.waher@mll.fi