Työnantajavelvoitteet

Jos käytät Palkkaus.fi-palvelua työnantajavelvoitteiden hoitamiseen, sinun ei tarvitse huolehtia alla olevista velvoitteista itse.


Palkanmaksu

Hoitajalle maksettava palkka on 9€/tunti. Minimivelvoitus on kahden tunnin palkka. Palkka maksetaan puolen tunnin tarkkuudella koko tilatulta ajalta. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Maksettava palkka on perheille kotitalousvähennyskelpoista. 

Sunnuntaityöstä  perhe maksaa hoitajalle palkkaa 18€/tunti työaikalain 33 § mukaisesti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Perhe maksaa hoitajalle palkan käteisellä, tilille tai Palkka.fi-palvelun kautta ja antaa palkkatositteen. Tilauskohtaisen palkkatositteen voi tulostaa MLL:n varausjärjestelmästä tilauksen kohdalta tai tehdä vapaamuotoisen tositteen, joka sisältää vastaavat tiedot. Palkkatosite vähentää automaattisesti hoitajan palkasta työttömyysvakuutusmaksun sekä TyEL-eläkevakuutusmaksun.

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyydin tai kustantamalla taksin.

Tulorekisteri

Perhe ilmoittaa kaikki maksamansa tulot tulorekisteriin palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä. Jos perhe käyttää Palkkaus.fi- tai Palkka.fi-palvelua, tiedot menevät suoraan tulorekisteriin, eikä perheen tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta. Lue lisää Verohallinnon sivuilla

Työttömyysvakuutusmaksu

Perheen tulee vähentää palkanmaksun yhteydessä kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,25%. Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1300e/vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,45%) että  palkansaajan (1,25%) työttömyysvakuutusmaksut. Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta www.tvr.fi tai asiakaspalvelusta 0757570500.

TyEL-eläkevakuutusmaksu

TyEL –eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen määrä on yli 60,57 €/kk. Kun raja ylittyy, perhe vähentää hoitajan palkasta työntekijän osuuden, mikä on 17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65%.

Tulorekisteri-ilmoituksessa valitaan työeläkevakuutusyhtiö, jota haluaa käyttää. Työeläkevakuutusyhtiö lähettää laskun. Perheeltä laskutetaan TyEL:n kokonaismaksu 25,30% palkasta.


Ennakonpidätys

Perhe hoitaa ennakonpidätyksen hoitajalle maksettavista palkoista ainoastaan, jos samalle työntekijälle maksetaan palkkaa yli 1 500 euroa vuodessa. Muissa tapauksissa hoitaja huolehtii itse verotuksestaan.

Tapaturmavakuutus

Perheen tulee vakuuttaa hoitaja/hoitajat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Tapaturmavakuutus tulee ottaa, jos maksaa työntekijöille palkkaa yli 1300€/vuodessa. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.

Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista. Lue lisää kotitalousvähennyksestä.


Katso MLL:n keskusjärjestön sivuilta vuoden 2020 taulukot työnantajavelvoitteista

Lisätiedot ja neuvonta:

Koordinaattori
Satu Lempinen
045 112 7991
satu.lempinen@mll.fi