Hoitajaperehdytys

Hoitajaperehdytys on tarkoitettu henkilöille, kenellä on kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan ammattitutkinto tai ovat suorittaneet alan opinnoista vähintään puolet.

Hoitajaperehdytys järjestetään verkkokoulutuksena Moodlessa. Perehdytyksen voi suorittaa omassa aikataulussa kuukauden sisällä sen aloittamisesta. Perehdytykseen sisältyy oppimateriaalin lisäksi itsenäisiä tehtäviä, jotka lastenhoitotoiminnan koordinaattori tarkistaa.

Hoitajaperehdytyksen jälkeen kaikki valitaan MLL:n hoitajaksi haastattelun perusteella ja kaikilta tarkistetaan rikostaustaote.

Perehdytykseen ilmoittautuminen

Lähetä sähköpostilla hakemus lastenhoitotoiminnan koordinaattori Satu Lempiselle: satu.lempinen@mll.fi

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  1. Nimi, ikä, yhteystiedot ja kotipaikkakunta
  2. Ammatti/koulutus (koska valmistunut) tai tieto opintojen vaiheesta. Liitteeksi tulee laittaa tutkintotodistus tai opintosuoritusote.
  3. Aikaisempi kokemus lastenhoidosta (minkä ikäisiä lapsia olet hoitanut ja milloin)
  4. Mahdollinen suosittelija ja hänen yhteystietonsa (esim. opettaja, työnantaja, harjoittelun ohjaaja jne.)

Perehdytykseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella. Valitut saavat sähköpostilla ohjeet oppimisympäristöön kirjautumiseen.

Lisätiedot:

Koordinaattori
Satu Lempinen
045 112 7991
satu.lempinen@mll.fi