Linkki -toiminta

Linkki-toiminta on tarkoitettu varsinaissuomalaisille 12-18 -vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen, yhdessä ja erikseen. Linkki pyrkii tukemaan vanhemman ja nuoren keskinäistä suhdetta sekä vanhemmuutta ja nuoren omaa kasvua ja hyvinvointia. Linkki -toimintaa koordinoi Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry.