MLL:n lastenhoitajana työskentely

Lastenhoitotyö on palkallista työtä, jota voi tehdä 16 vuotta täyttänyt ja MLL:n lastenhoitokoulutuksen käynyt vastuuntuntoinen nuori. Hoitajat valitaan tehtävään haastattelun kautta. Jokaiselta MLL:n hoitajaksi valitulta henkilöltä tarkistetaan rikostaustaote.