Lale-hanke

Lale-hanke on Leader Ravakan rahoittamaa toimintaa Laitilassa ja Uudessakaupungissa. Hankkeessa kehitetään kynnyksetöntä ja aidosti kaikkien perheiden saavutettavissa olevaa kulttuurisensitiivistä lapsiperhetoimintaa.

Hankkeen myötä kulttuurisensitiivisyyttä lisätään mm. viestintään, ohjausotteeseen ja perhetoiminnan sisältöihin. Verkostoyhteistyöllä pyritään lisämään pysyvää suomen kielen opetuksen yhteistyötä järjestöjen, seurakuntien ja kaupunkien kanssa.

Hankkeen myötä käynnistetään molempiin kaupunkeihin uutena toimintona Makuja Maailmalta -toiminta, koulutetaan uusia vapaaehtoisia, tarjotaan mahdollisuutta työllistyä, sekä mahdollistetaan perheiden ohjautuminen muihin, alueella jo valmiiksi oleviin toimintoihin ja palveluihin.

Hankkeen tavoitteena on, että kaikkien avoimeen kohtaamispaikkatoimintaan osallistuvien perheiden:

  • arjessa jaksaminen paranee
  • vertaistuki lisääntyy
  • sosaaliset verkostot vahvistuvat
  • suomen kielen taito paranee niillä osallistujilla, joilla se ei ole äidinkieli