Vauvan kokemusmaailma

Vauvan silmin -koulutus ammattilaisille

Koulutuksessa työntekijä saa välineitä ohjata vanhempaa kurkistamaan vauvan kokemusmaailmaan. Mentalisaation avulla vanhempi osaa vastata riittävän usein lapsen tarpeisiin oikein myös haastavissa arjen tilanteissa. Mentalisaatio edesauttaa tunnetilojen tunnistamista, myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen oikeanlaista itsetuntemuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä.

Koulutuksessa käydään läpi mentalisaatioperusteista reflektiivistä työotetta, jota työntekijä voi käyttää omassa perheiden kanssa tehtävässä työssään ja vanhemmuuden tukemisessa.

Työmenetelmänä vauvahieronta ja -kosketus.

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset

Kesto: Kahdeksan opetustuntia

Hinta: 1600 euroa + matkakulut. Koulutus on mahdollista järjestää joko Perhetalo Heidekenillä tai tilaajan osoittamassa paikassa.