Vanhempainillat alle kouluikäisten vanhemmille

Tarvitaanko päivähoidossa Nukkumattia?

Toiminnallisen vanhempainillan aluksi keskustellaan unen ja levon merkityksestä pienelle lapselle. Sen jälkeen Learning cafe –menetelmällä käydään keskustelua pienryhmissä. Tavoitteena on edistää keskustelua myönteiseen suuntaan – nähdään asioita lapsen, perheen ja päivähoidon näkökulmista.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 250 euroa + matkakulut


Hyvinvoivaa arkea -ilta

Pienten lasten vanhempien keskusteluun nousee usein puhe rajoista, rajojen asettamisesta ja uhmaiästä. Hyvinvoivaa arkea -illoissa keskitytään koko perheen hyvinvointiin. Keskustellaan yhteisistä  pelisäännöistä, jolloin kaikille arki on mukavampaa. Tavoitteena on herättää keskustelua arjen perusasioista ja huomata hyvä lapsessa.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 250 euroa + matkakulut


Lapsi ja media -Tukea digiajan kasvattajille

Vanhempainillan päämääränä on vahvistaa vanhempien mediakasvatustietoisuutta ja -valmiuksia sekä tarkastella mediaa alle kouluikäisen lapsen kasvuympäristönä. Vanhempainillassa tarkastellaan, miten mediakasvatus nivoutuu lapsiperheen arjessa osaksi kaikkea kasvatusta sekä korostetaan aikuisen vastuuta mediakasvattajana ja lapsen oikeutta mediakasvatukseen.

Tilaisuuteen osallistuvat saavat ajankohtaista tietoa lasten kuvaohjelmien katselusta, netinkäytöstä, sosiaalisista medioista, digitaalisesta pelaamisesta ja älypuhelinten käytöstä.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 250 euroa + matkakulut


Toiminnalliset illat

Illan aikana tehdään yhdessä tilaajan toiveiden mukaan joko puusta pientä kotiin vietävää, liikutaan yhdessä, tutustutaan luontoon tai leikitään yhdessä.  Illat ovat olleet suosittuja mm. isien ja lasten illoiksi, mutta toimivat meille kaikille.

Kesto: Kaksi opetustuntia

Hinta: 250 euroa + matkakulut
Materiaalikulut laskutetaan erikseen.