Vahvuutta vanhemmuuteen -ohjaajakoulutus (7,5 op) ammattilaisille

Panostaminen perheiden ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää tukea. Vanhemman hyvä mentalisaatiokyky tukee monipuolisesti lapsen kehitystä.

Vahvuutta vanhemmuuteen -ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen.

Koulutus

· tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista asiakastyössä.

· syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.

· tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella omaa tunnekokemusta asiakkaan kohtaamisessa ja lisää hänen oma mentalisaatiokykyänsä.

· antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Hinta: 750 euroa, sisältää koulutusmateriaalit ja MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmänohjaajan oppaan (vauvaperheryhmä) tai Lapsi mielessä – vanhempainryhmän ohjaajan oppaan (ryhmä taaperoiden vanhemmille).

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakea lapsi- ja perhetyön ammattilainen, jolla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta perheiden tai vanhempien kanssa työskentelystä ja ryhmien ohjaamisesta. Koulutukseen otetaan hakemusten perusteella 20 osallistujaa.

 

Lisätiedot, tilaukset ja tarjouspyynnöt
info.varsinais-suomi@mll.fi