Tukioppilaskoulutus

Tukioppilaiden peruskoulutus koululaisille

Koulutus on tarkoitettu yläkoulujen tukioppilaille. Tukioppilas on vapaaehtoinen, luotettava oppilas, joka haluaa olla tukemassa hyviä kaverisuhteita ja parantamassa koulun yhteishenkeä. Koulutuksessa käsitellään mm. tukioppilastoiminnan perusteita, itsetuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja. Koulutetut tukioppilaat saavat myös menetelmiä uusien seiskojen ryhmäyttämiseen sekä kiusaamisen ehkäisemiseen.

Kohderyhmä: Perusopetuksen uudet tukioppilaat

Kesto: Kaksi koulupäivää

Hinta: 550 euroa sisältäen koulutusmateriaalin ja matkakulut


Selvä Elämä –koulutus tukioppilaille

Selvä Elämä koulutus on tarkoitettu koulutetuille tukioppilaille ja tuo vertaisohjauksen menetelmiä koulujen ehkäisevään päihdetyöhön. Koulutuksen sisältönä on mm. mitä päihteet ovat ja mitä päihteitä on olemassa? Miksi jotkut käyttävät päihteitä? Mitä ovat päihteiltä suojaavat tekijät?

Kohderyhmä: Perusopetuksen tukioppilaat

Kesto: Kaksi koulupäivää

Hinta: 550 euroa sisältäen koulutusmateriaalin ja matkakulut


Yhteinen Yhdenvertaisuus –koulutus tukioppilaille

Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden yhdenvertaisuudesta ja syrjinnästä ja koulutusmallin lisäksi ohjeet tukioppilaille yhdenvertaisuus –kummi-tunnin suunnittelemiseen, käsitteistön sekä koulutusmallin harjoitteiden liit-teet. Koulutuksen tavoitteena on purkaa nuorten ennakkoluuloja ja negatiivisia stereotypioita, jakaa tietoa, herättää ajatuksia ja antaa keinoja nuorten keskuudessa esiintyvän syrjintään puuttumiseen.

Kohderyhmä: Perusopetuksen tukioppilaat

Kesto: Kaksi koulupäivää

Hinta: 550 euroa, sisältää koulutusmateriaalin