Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä -oppitunnit

 

Oppituntien tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten ymmärrystä seksuaalisesta häirinnästä, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten sitä tunnistetaan. Koulutus antaa työkaluja siihen, kuinka ottaa seksuaalinen häirintä puheeksi ja kuinka madaltaa kynnystä puheeksiottamiseen. Lisäksi lisätään oppilaiden tietoisuutta siitä, miten lapsi tai nuori voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Oppitunneilla tarkastellaan ja pohditaan myös lasten ja nuorten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä kuuluu.

Kesto: 1 oppitunti

Hinta: 160€ + matkakulut

 


Seksuaalinen häirintä -koulutus ammattihenkilöille ja työyhteisöille

 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammattiyhteisöjen tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä, ennaltaehkäistä omassa yhteisössään seksuaalista häirintää, madaltaa puheeksiottamisen kynnystä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten lapsi, nuori tai aikuinen voi saada apua kohdattuaan seksuaalista häirintää. Ammattiyhteisöt saavat myös työkaluja ja tietoa seksuaalisen häirinnän käsittelyyn. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpään tutkimustietoon, jonka avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä kuuluu.

Kohderyhmä: Ammattikasvattajat, opetushenkilöstö, nuorisotyöntekijät, koulukuraattorit, työyhteisöt

Kesto: Kolme oppituntia

Hinta: 500€ + matkakulut


Seksuaalinen häirintä -vanhempainilta vanhemmille

 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä vanhempien ymmärrystä seksuaalisesta häirinnästä, mitä seksuaalinen häirintä on ja miten sitä tunnistetaan. Koulutus antaa työkaluja ottaa seksuaalinen häirintä puheeksi lasten, nuorten ja aikuistenkin kanssa. Koulutuksessa tutustutaan myös viimeisimpiin tutkimustuloksiin, joiden avulla hahmotetaan alaikäisten mediakulttuuria ja sen lieveilmiöitä, joihin myös seksuaalinen häirintä kuuluu.

Kesto: 2 oppituntia

Hinta: 250€ + matkakulut