Päihdekasvatus

Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön ammattilaisille

Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Ammattilaisille räätälöidyn ehkäisevän päihdetyökoulutuksen tavoitteena on tarkastella nuorten päihteiden käyttöä laajasta näkökulmasta mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada työkaluja asian käsittelyyn nuorten kanssa.

Kohderyhmä: Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset

Kesto: Koulupäivä

Hinta: 1000 euroa + matkakulut


Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön perusopetukseen ja toiselle asteelle

Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Oppilaille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on saada nuoret pohtimaan päihteitä ja niiden vaikutuksia käyttäjän omaan elämään, lähipiiriin ja yhteiskuntaan. Koulutuksessa käsitellään mm. päihteet, päihteiden käyttö ja päihteiden vaikutukset, päihderiippuvuus ja päihteiltä suojaavat tekijät.

Kohderyhmä: Yläkoulun ja 2. asteen oppilaat

Kesto: Kaksi koulupäivää

Hinta: 550 euroa, sis. materiaalin


Työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön huoltajille

Mistä nuorten päihteiden käytössä on kyse? Kasvattajille räätälöidyn ehkäisevän päihdetyökoulutuksen sisältönä on mm. päihteiden vaikutukset nuoriin, lähipiiriin ja yhteiskuntaan, miten päihteiden käyttöä voi ehkäistä sekä saada arjen välineitä asian käsittelyyn nuorten kanssa.

Kohderyhmä: Nuorten huoltajat

Kesto: Kolme opetustuntia

Hinta: 250 euroa + matkakulut