Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutukset ammattilaisille

Koulutukset suunnitellaan tilaajan kanssa erikseen. Koulutuksia toteutetaan aina 3 tunnin tutustumiskoulutuksesta aina neljän päivän työotekoulutukseen ja kaikkea siltä väliltä.

Koulutukset edistävät mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumista ja lisäävät ymmärrystä sen merkityksestä omassa työssä ja perheiden kohtaamisessa.

Koulutuksen taustaa                   

Koulutusmallia on pilotoitu MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen – hankkeessa. Reflektiivisen työotteen koulutus sisältää teoriaa mentalisaatiosta ja reflektiivisestä kyvystä, reflektiivisen työotteen soveltamista käytäntöön ja omaan työhön.

Kohderyhmä

Koulutukset on suunnattu lapsiperheiden kanssa työskenteleville henkilöille, esim. neuvolatiimien työntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät sekä varhaiskasvatuksen henkilökunta.

Koulutuksessa edistetään työntekijän

· uteliaisuutta ja kiinnostusta vanhemman ja lapsen ajatuksista ja kokemuksista

· puheeksi ottamista perheiden kanssa ja haastavien tilanteiden kohtaamista

· keskittymistä toisen ajatuksiin ja tunteisiin ja pyrkimystä yrittää ymmärtää häntä entistä paremmin

· kykyä välttää toisen puolesta tietämistä sekä valmiiden vastausten antamista

· tunnistaa myös omia tunteita ja ajatuksia

 

Lisätiedot, tilaukset ja tarjouspyynnöt
info.varsinais-suomi@mll.fi